Miljöpartiet Stockholms stad

Avveckla kol- och oljeeldning – minska stockholmarnas klimatutsläpp med 30% till 2015

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 13:20 CEST

Genom att byta ut oljeeldningen för uppvärmning av fastigheter och avveckla koleldningen vid kraftvärmeverket i Värtan kan vi effektivt minska Stockholms klimatutsläpp från ca 3,4 ton koldioxidekvivalenter per invånare till mindre än 2,4 (en minskning med närmare 30%).

- Oljan och kolet som värmer våra bostäder står för närmare en tredjedel av Stockholms utsläpp. Vi vill införa ett kommunalt konverteringsstöd, satsa på riktad energirådgivning och avveckla koleldningen i Värtan. Målet är att Stockholm ska vara fritt från olja och kol för uppvärmning 2015, säger Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd.

Miljöpartiet går till val på krafttag för att Stockholm ska ta klimatansvar och minska utsläppen. En tydlig och konkret möjlighet är att avveckla användandet av kol och olja för uppvärmning av bostäder och andra fastigheter. Kolet som används vid fjärrvärmeproduktionen i Värtan ska ersättas av helt biobränslebaserad fjärrvärme och oljeeldningen ersättas av pelletspannor eller bergvärme. Samtidigt införs ett nytt klimatavdrag för alla egna hemsägare som vill göra större klimatinvesteringar och ROT-avdraget kompletteras med ett Klimat-ROT för energieffektiviseringsåtgärder.

- En grön omställning i Stockholm skapar fler jobb och företag, säkrar vår välfärd och visar ledarskap i miljöfrågorna. Förnybar energi, energieffektivisering och andra gröna lösningar är bland de snabbast växande sektorerna idag. En omställning skapar många nya jobb samtidigt som det utvecklar nya företag och ny teknik, säger Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd Stockholms stad.

Miljöpartiets politik för ett Stockholm som tar klimatansvar

• Inför ett kommunalt stöd för konvertering från olja till fjärrvärme, pelletspannor eller bergvärme. (Be regeringen om lagändring eller förtydligande så att det blir möjligt att införa ett sådant stöd, tidigare konverteringsstöd motsvarade 30% av investeringen.) Miljöförvaltningen i Stockholm uppskattar att ca 10 000 villor och radhus och 600-800 flerbostadshus i staden fortfarande har oljeeldning. • Satsa på riktad energirådgivning till fastighetsägare och villaägare som har oljepannor.
• Påskynda utfasningen av kolet i Värtan till 2015.
• Utöka och komplettera ROT-avdraget så det gäller alla hushåll och inför en Klimat-ROT för energieffektiviseringsåtgärder.
• Inför ett klimatavdrag för alla egna hem som vill göra större klimatinvesteringar. (Klimatavdraget gäller för den som gör en betydande investering i sin bostad, till exempel installerar nya fönster, och på så sätt får ned energiförbrukningen med minst cirka 30 procent. Dessa hushåll får då fastighetsavgiften nedsatt till 0 kronor per år i tre års tid.) • Stimulera lokala klimatinvesteringar.