Sandvik AB

Avveckling av verksamhet vid Kanthals enhet i Cinisello, Italien

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 16:04 CET

Som en konsekvens av den pågående översynen av Sandvik Materials Technologys tråddragerier, har ett beslut fattats att avveckla verksamheten vid produktområde Kanthals enhet i Cinisello, Italien.
Avvecklingen är ett led i arbetet med att förbättra kostnadseffektiviteten och öka lönsamheten.
Avvecklingsbeslutet berör omkring 90 personer. Förhandlingar med fackliga parter inleds inom kort, med ambitionen att processen ska bli så smidig som möjligt för medarbetarna.
Försäljningen av Kanthals produkter i Italien kommer inte att påverkas av beslutet.

Sandviken den 7 mars 2006

Sandvik AB; (publ)

Ytterligare information kan erhållas av Peter Gossas, vd för Sandvik Materials Technology, tfn: 026 - 26 33 33.

Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, special-legeringar, högtemperaturmaterial samt process- och sorteringssystem. Koncernen har 39 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 63 000 MSEK.

Sandvik Materials Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i rostfria material, speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt processanläggningar och sorteringssystem. Omsättningen är cirka 17 000 MSEK och antalet anställda omkring 8 400. Produktområden är Tube, Strip, Wire, Kanthal och Process Systems.