Naturskyddsföreningen

Avverkning hotar Göteborgsskog

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 13:12 CEST

Hotet mot den skyddsvärda Skärsjöskogen vid Landvetter utanför Göteborg kommer allt närmare. Södra skogsägarna har meddelat att avverkning kommer att påbörjas i nästa vecka. Skogen är en del av ett större tätortsnära naturområde klassat som nationellt bevarandeintresse (klass 1).

Naturskyddsföreningens Härrydakrets vädjar till skogskoncernen Södra att man skall avvakta pågående samråds- och utredningsarbete. Föreningen har också begärt att länsstyrelsen och riksantikvarieämbete skall agera för skydd av områdets natur- och kulturvärden.

- Det är inte för mycket begärt att Södra lyssnar på kritiken och stoppar avverkningen. Frågan om skydd för området måste utredas ordentligt. Att värdefulla skogar avverkas medan Länsstyrelsen har semester vore givetvis oacceptabelt, men det är precis vad som håller på att hända med Skärsjöskogen, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

- Vi uppmanar också Länsstyrelsen att ta de höga sociala, kulturella och biologiska värdena på allvar och bilda ett naturreservat i samråd med berörda intressen, säger Jonas Rudberg skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.


För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Michael Nilsson, Härrydakretsens ordförande, 031-98 93 63 el 070-799 70 39
nilsson.michael@telia.com
Jonas Rudberg, skogshandläggare, 070-214 16 32
jonas.rudberg@naturskyddsforeningen.se
Fredrik Adolfsson, t.f. presschef, 076-789 47 04
fredrik.adolfsson@naturskyddsforeningen.se

FAKTABAKGRUND:
Naturskyddsföreningen har tillsammans med 20 andra miljöorganisationer sedan 2008 agerat för Skärsjöskogens bevarande och för att stoppa de omfattande exploateringsplanerna i form byggnation av en stor hotell- och golfanläggning (Landvetter Park). Denna exploatering skulle allvarligt skada områdets värdefulla biologiska mångfald.

För närvarande är det skogsavverkningar inom området som utgör det största hotet. På grund av semestrar vilar ärendena hos myndigheterna. Avverkningarna hotar starta redan i nästa vecka (21 juli). Föreningens krets i Härryda vädjar i brev till Södra att man skall avvakta med avverkningen. Föreningen hänvisar även till Södras miljö- och samrådspolicy och tidigare löften att inte avverka gammelskog.

Skärsjöskogen söder om Landvetter ingår i Yxsjöområdet som är ett större tätortsnära naturområde av högsta naturvärde - klass 1 av nationellt bevarandeintresse. Inom Yxsjöområdet finns runt 25 hotade och skyddsvärda arter som till exempel nattskärra, mindre hackspett, tjäder, sparvuggla, smålom, gransotdyna, stubbtrådmossa och bred paljettdykare.

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor.

www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00