Sundsvalls kommun

Avverkning på Tamböle soptipp vid Gärde

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 07:00 CEST

I månadsskiftet september/oktober börjar kommunen avverka och städa upp Tamböle gamla soptipp. Detta för att kunna ta emot överskott av massor när E4 Sundsvall byggs i Skönsberg.

Bygget av den nya E4:an genom Skönsberg kommer att ge ett stort överskott av jordmassor som skulle kunna användas för att täcka över Tamböle soptipp. För att kunna ta emot överskottsmassorna från vägbygget behöver soptippen kalavverkas och städas från löst skrot (plåttunnor, spisar etc.).

Avverkningen måste ske i tid så att skrotet hinner städas bort innan snön kommer. Efter avverkning och städning återstår en del förberedande arbeten innan överskottsmassorna kan tas emot från vägbygget med start under våren 2011, då Trafikverket hoppas kunna komma igång med E4:a-bygget.

Tamböle soptipp var i drift mellan åren 1948 och 1971. Enligt kommunens avfallsplan ska vi åtgärda gamla och nedlagda soptippar. Under 2005 gjordes en första undersökning som visade att tippen består av ca 300 000 m3 sopor och är ca 5 hektar stor. Man fann även föroreningar som behövde åtgärdas.

Under 2010 gjordes ytterligare undersökningar som poängterade behovet av åtgärder. För att täcka tippen skulle det krävas ca 80 000 m3 jordmassor.

Bild på Tamböle soptipp

Kontaktperson:
Sven-Åke Westman
060-19 12 66