Broström AB

Avyttring av minoritetsandel i Norrköpings Hamn ger MSEK 10 i resultat för Broström

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 10:07 CEST

Genom att sälja Broströms finansiella ägande av 2,8 % i Norrköpings Hamn & Stuveri AB realiseras en vinst före skatt på omkring MSEK 10.


Broström har en minoritetsandel som en av de privata ägarna i det företag som driver hamnen i Norrköping, Norrköpings Hamn & Stuveri AB. Broströms ägande representerar 2,8 % i företaget. Norrköpings Kommun har 40 % medan den resterande delen ägs av privata företag, inklusive Broström. Alla privata ägare har nu kommit överens om att sälja sina andelar till Norrköpings Kommun. Försäljningen genererar en vinst före skatt på omkring MSEK 10 för Broström. Avtalet skall godkännas slutligt av Norrköpings Kommun varefter affären avses att genomföras i oktober i år.

Göteborg den 10 augusti 2007

BROSTRÖM AB (publ)


För ytterligare information: Lennart Simonsson, VD Broström, tfn 031-61 61 00


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.