Awapatent

Awapatent reducerar personalstyrkan i delar av företaget

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:00 CEST

Delar av Awapatents verksamhet har påverkats av den kraftigt försämrade konjunkturen och vissa strukturella förändringar. Därför vidtar företaget åtgärder för att reducera antalet anställda i Danmark och i Region Syd och ett antal staber i Sverige.

- Vi genomför personalreduceringarna eftersom konjunkturen och strukturella förändringar har påverkat vissa delar av verksamheten negativt, samtidigt som Awapatent som helhet går bra och är i en stark position. Det här är självklart ett mycket tråkigt beslut att tvingas fatta, men reduceringarna är nödvändiga nu för att vi inte ska få större problem längre fram utan kunna fortsätta vara lönsamma, satsa på kompetensutveckling och ha möjlighet att expandera, säger Magnus Hallin, vd Awapatent AB.

I Sverige berörs medarbetare i ett antal staber samt framförallt assistenter och administratörer i Region Syd. I Danmark berörs framförallt personal som arbetar med internationella kunder.

Totalt har Awapatent cirka 350 anställda på tretton kontor i Sverige, Danmark och Tyskland.

 

För ytterligare information:
Magnus Hallin, vd Awapatent AB, mobil: +46 70 943 78 22
Christian Akhøj, Danmarkschef Awapatent AB, +45 20 86 81 69
Stefan Hjelmqwist, marknadschef Awapatent AB, mobil +46 708-86 87 97

Bilder och övrig pressinformation gällande Awapatent finns i Bildbanken.

Awapatent är en av Europas ledande konsultbyråer inom immaterialrätt. Vi hjälper våra kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer genom att kombinera affärsförståelse med juridisk och teknisk expertis.

Vi har djup kompetens inom patentfrågor, design- och varumärkesskydd, marknadsrätt, tvister, avtal och riskanalyser. Våra kunder är innovationsintensiva företag från hela världen och inkluderar bland annat ägarna till många av världens mest värdefulla varumärken och patentportföljer.

Awapatent grundades 1897 och ägs av en majoritet av våra 350 anställda. Vi har tretton kontor i Sverige, Danmark och Tyskland och omsatte 456 miljoner kronor år 2007. Sedan den 1 januari 2009 är Danmarksbaserade Internationalt Patent-Bureau en del av Awapatent, vilket ger oss än större möjligheter att hantera de allra största och mest komplicerade uppdragen.