Awepa International

AWEPA i Aftonbladet: "Den världsdel som bidragit minst till klimathotet drabbas hårdast"

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 19:25 CET

Nobelfredspristagaren Wangari Maathai från Kenya är en av dem som undertecknat artikeln i Aftonbladet. 

Afrika får inte komma i skymundan vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn. Debatterna har tenderat att fokusera kring klimatpåverkan för industrialiserade länder. Kanske behöver världen påminnas om att Afrika är den kontinent som bidragit minst till uppkomsten av klimatförändringar, men som drabbas hårdast av dess förödande konsekvenser. Det skriver en rad kända politiker och experter från Afrika och Europa i en debattartikel i Aftonbladet idag (14/12).

Artikelförfattarna hävdar vidare:

- Situationen är redan alarmerande. Väderleksförhållanden är i förändring, skyfall ödelägger vissa områden medan andra delar av Afrika utsätts för allvarlig torka och utbredning av ökenområden till följd av långa perioder av avsaknad nederbörd. Afrikas sårbarhet förvärras av dess geografiska läge, känsliga vattenresurser, ohållbara jordbruksmetoder och exploatering. Avskogning leder till jorderosion och förlorad marknäring. Konflikterna ökar när samhällen tvingas slåss om krympande resurser.

- Afrikas utvecklingspotential kan förverkligas med kraftfulla åtgärder för att möta klimatförändringarnas konsekvenser. Genom att återplantera i stället för att avskoga går det att skapa kolsänkor, förbättra vattenbalans och mikroklimat. Detta skulle också, på ett uthålligt sätt, gynna jordbruk och livsmedelsförsörjning såväl som klimatet. Delar av Afrika har stora underutnyttjade möjligheter för livsmedelsproduktion, så det är av gemensamt intresse att se Afrikas jordbruk blomstra.

- Sett i ett historiskt perspektiv bär Europa ansvar för Afrikas lidande. Slavhandel, kolonialism och exploatering har lämnat spår i Afrikas sårbara stater. Klimatförändringarna kan betraktas som en ytterligare katastrof som den rika världen orsakat Afrika, genom sitt materialistiska överflöd och en ohållbar livsstil av konsumtion och slit- och slängmentalitet.

- Som globala förhandlingsaktörer har afrikanska länder en betydelsefull roll att spela i klimatpolitiken. Men att begränsa klimatförändringarnas påverkan och att anpassa sig till dess konsekvenser kostar pengar. Det förutsätter att europeiska höginkomstländer, liksom USA, förser Afrika med det finansiella stöd som krävs för att skapa förnyelsebar energi, teknologi och kunskapsutveckling i linje med principen förorenaren betalar.

- Vi anser att de åtaganden som EU gjorde i slutet av oktober var steg i rätt riktning. Men förpliktelserna är ännu otydliga och det konkreta resultatet återstår att se. Det har nu blivit tid för Europa att inse att vi delar ansvaret för Afrikas utveckling. Vi anser att det helt enkelt handlar om rättvisa. Världens blickar riktas nu mot Köpenhamn och det krävs omedelbar handling.

Artikeln har undertecknats av:

Graça Machel, president för AWEPA Partnership Council
Mary Robinson, f d president i Irland
Wangari Maathai, professor och Nobelfredspristagare 
Muhamed Sahnoun, professor, f d särskild rådgivare i FN 
Moussa-Idris Ndele, talman för Pan-afrikanska Unionen 
Jan Nico Scholten, president för AWEPA 
Pär Granstedt, generalsekreterare för AWEPA 
Abdirahin Haithar Abdi, talman för East African Legislative Assembly 
Rosita Runegrund, riksdagsledamot (kd), ordförande för AWEPA Sverige 
Carina Hägg, riksdagsledamot (s), vice ordförande för AWEPA Sverige  

Läs hela artikeln i Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article6287355.ab

Mer om Awepa: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/awepa-international och http://www.awepa.org