EG Sverige

Axcel investerar i EG-koncernen

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 08:30 CEST

Axcel har ingått ett avtal med Nordic Capital Fund VII ("Nordic Capital") om att köpa EG-koncernen som är specialister på branschspecifika IT-lösningar i Skandinavien. Axcel kommer nu att fortsätta stötta den tillväxtplan som gjort EG till marknadsledare i Danmark och Norge.

Efter fem år med Nordic Capital byter EG-koncernen ägare och Axcels köp innebär fortsatt fokus på ytterligare tillväxt.

– EG har visat hur man växer på en svår marknad och skapar en ledande ställning även när konkurrensen är hård. Potentialen för EG är stor i Skandinavien och vi ser fram emot att kunna lansera deras framgångsrika modell fullt ut. EG har stor kompetens, marknadsledande lösningar och en skalbar verksamhet. Alla förutsättningar finns för en fortsatt positiv utveckling, säger Per Christensen, partner på Axcel.

– En stor del av EG:s kunder är mellanstora företag. Under nästan 20 år har Axcel investerat i och fokuserat på att utveckla just denna typ av företag, så vi förstår EG:s kunder och tror att vår kunskap kommer att vara värdefull under den fortsatta utvecklingen av EG, fortsätter Per Christensen.

– Vi ser mycket fram emot att fortsätta med Axcel som ägare och att få full uppbackning av vår tillväxtplan. Ägarbytet innebär därför inte några stora förändringar för våra kunder och 1 300 medarbetare. Nu gäller det bara att leverera ännu mer av det vi är bäst på – expertkunskap om utvalda skandinaviska branscher och deras IT-behov, säger Leif Vestergaard, VD inom EG-koncernen.

– Vi har haft en fantastisk resa med Nordic Capital och har i nära samarbete med ägarna och styrelsen stärkt både marknadsposition, kompetenser och organisation. Grunden för en fortsatt tillväxt är på plats och vi ser fram emot ett nära samarbete med Axcel för att förverkliga vår tillväxtplan för 2017 som är ambitiös men också realistisk. Vi har hela tiden vetat om att Nordic Capitals ägarskap var tidsbegränsat och tidpunkten för ägarbytet är perfekt sett i ljuset av lanseringen av vår strategiska plan, fortsätter Leif Vestergaard.

Sedan 2009 har EG genomfört 14 företagsköp i Danmark, Norge och Sverige. Under 2012 redovisade EG det bästa resultatet någonsin i koncernens 35-åriga historia med en omsättning på 1 502 miljoner danska kronor och ett EBITDA-resultat på 163 miljoner danska kronor.

– Med EG har Axcel investerat i en IT-koncern som kunder i hela Skandinavien känner som experten på branschlösningar och ledande inom Microsoft Dynamics. Vi ska fortsätta växa genom att skapa värde för kunderna och vara en bra arbetsplats för medarbetarna. Vi har en stor kundbas, bra fart i verksamheten och nådde redan 2012 de flesta av de strategiska målen för 2015. Branschlösningar, en ökad andel abonnentbaserade lösningar och fokus på molnteknik är de tre grundstenarna i vår fortsatta tillväxtstrategi. EG står starkt i Skandinavien och vi vill fortsätta att växa här – både organiskt och via uppköp, avslutar Leif Vestergaard.

Affären förutsätter ett godkännande från konkurrensmyndigheterna.

Ytterligare information:

Per Christensen, Partner, Axcel
E-post: pc@axcel.dk
Telefon: +45 26 32 64 15

Christian Frigast, Partner, Axcel
E-post: cf@axcel.dk
Telefon: +45 26 32 64 00

Leif Vestergaard, VD, EG-koncernen
E-post: Leif.Vestergaard@eg.dk
Telefon: +45 20 60 97 48

Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finansiella och industriella företag. Axcel fokuserar på mellanstora företag i Danmark och Sverige och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har startat fyra fonder med sammanlagt cirka 10 miljarder danska kronor i kapitaltillskott och har genomfört 40 investeringar och 50 större förvärv. Hittills har 26 av dessa sålts eller blivit börsnoterade. Axcel äger i dag 14 företag och en betydande aktiepost i Pandora – och dessa företag har tillsammans en omsättning på över 16 miljarder danska kronor och cirka 11 800 medarbetare. Mer information finns på www.axcel.dk.

Om EG-koncernen

EG är en skandinavisk IT-koncern med huvudkontor i Danmark. Utgångspunkten för EG är branschanpassade IT-lösningar med affärssystem som grund och djup kunskap om kundernas verksamheter och processer. EG-koncernen har över 30 års erfarenhet av branschlösningar som bygger på standardteknik från bl.a. Microsoft, SAP, HP och IBM samt det egenutvecklade ASPECT4. EG är den ledande leverantören av Microsoft Dynamics ERP-lösningar i Europa. Koncernen har cirka 1 300 medarbetare, fler än 20 kontor i Skandinavien och EG har efter 14 företagsköp sedan 2009 tagit en aktiv roll på den skandinaviska IT-marknaden. Mer information finns på www.egsverige.se/press.