Grafikens Hus

Axel Fridell & Evert Lundquist – ett möte mellan två konstnärer genom torrnålen

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2014 12:40 CET

Evert Lundquist (1904-1994) och Axel Fridell (1894-1935) är två av Sveriges främsta inom sina områden och del av vår konsthistoria. På Grafikens Hus får de möjlighet att samtala och mötas. Som om tiden inte fanns. Det är konstnären, det är torrnålen och det är plåten. Utställningen ”Torrnål – envisheten och den oberäkneliga spontaniteten” invigs den 16 mars.

I utställningen på Grafikens Hus kommer grafikern Axel Fridell möta grafikern Evert Lundquist. Ett urval av konstnärernas grafik har genomförts av Fridellsälskapet och Evert Lundquist Stiftelse. Sammanlagt har 16 blad av Fridell och 23 blad av Lundquist valts ut till denna utställning som har vernissage 16 mars. Till vernissagen har en fin katalog till utställningen tagits fram.

Torrnålsgravyren är en inte alltför vanlig teknik och har heller aldrig varit det. Albrecht Dürer prövade på torrnålsgravyren i början av 1500-talet men efter tre, i våra ögon utsökta experiment, övergav han tekniken som han ansåg för obeständig och oberäknelig, för de mer tåliga trä och kopparsticken. Torrnålen användes ofta som komplement till etsning och kopparstick av konstnärer såsom till exempel Rembrandt och blev vanligare under 1900-talet. 

Under 1900-talet utvecklades de grafiska teknikerna snabbt, blandtekniker och experiment hörde till tidens anda. Picasso, Matisse, Munch, Max Beckmann för att nämna några, arbetade fritt och otvunget. 

Många konstnärer som jobbade i andra tekniker fann torrnålen passande, direktheten och spontaniteten passade målare och tecknare. Konstnären, plåten och linjen. För Fridell var linjen och kombinationen av linjer det som byggde alla gråskalor, detaljer och ljuset i bilden. För en målare och tecknare som Evert Lundquist var det direkta uttrycket i kombination med slumpen som skapade nerven i bilden. Det Lundquistska ljuset kunde bli till genom några enkla streck som sen i samarbete med tryckaren kunde skärpas genom att lämna tunna skikt av tryckfärg kvar på obearbetade ytor i plåten. Ett delikat och känsligt tillvägagångssätt, som kräver sina mästare. Utställningen är producerad av Fridellsällskapet i samarbete med Grafikens Hus, Dalarnas Museum och Evert Lundquist Stiftelse.

Vernissagen den 16 mars sker tillsammans med öppningen av Grafikens Hus stora vårutställning med grafik av Carl Fredrik Reuterswärd.