Axel Group AB

Axel Group AB får TEA2 licens och skriver försäljningsavtal med Celab Communications AB

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 18:00 CET

Axel Group AB har tilldelats licensen TEA2 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att kunna sälja produkter inom Rakelsystemet. Licensen möjliggör för företaget att kunna erbjuda terminaler för Rakelnätet i samarbete med Celab Communications AB.

Rakel är ett nationellt system för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom både offentlig och privat sektor. Rakel används inte bara av polis och räddningstjänst utan även av kommuner, landsting och en del privata bolag. Trafikverket, regeringskansliet och riksdagsförvaltningen har också anslutit sig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap administrerar Rakel.

Vi på Axel Group har som mål att föra våra kunder framåt i arbetet med personsäkerhet. Rakel, som även kan kombineras med våra personlarmspaket, är ett naturligt steg för oss. Många av våra kunder har idag möjlighet att ansluta sig till detta. Därför är det viktigt för oss som helhetsleverantör av säkerställd kommunikation och upprätthållare av god service att följa med i utvecklingen, säger Johannes Jacobsson, VD Axel Group AB

Samarbetet med Axel Group är ett naturligt steg för Celab Communications i vår strategi att stärka vårt arbete med att etablera Rakel för breda användarkretsen. Axel Groups kunskaper inom området personsäkerhet och personskydd i arbetslivet tillsammans med Celabs kunskaper inom området radiokommunikation, detta tror vi är en kombination som kan erbjuda marknaden lösningar för att stärka kunders krishanteringsförmåga, säger Lars-Göran Johansson , Affärsområdesansvarig- Radio , Celab Communications AB

Om Axel Group AB.

Marknaden har visat att den behöver och vill ha tydligare fokus inom personsäkerhet och personskydd i arbetslivet. Detta utgör Axel Groups kärnverksamhet.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga risker i arbetet. Kunden skall vara trygg med sin investering i arbetsmiljön för de anställda. Att den är säkerställd och fungerar i praktiken. Vid köp av ett trygghetspaket från oss tar vi ansvar under hela avtalsperioden, med allt från analys av organisationens behov till implementering och uppföljningsmöten. Vi kopplar larmen till säkra larmcentraler och utbildar användarna i hela larmkedjan. Vår utbytespool gör att kunden inte skall behöva vänta på reparationstider. Allt dokumenteras och utvärderas kontinuerligt för att garantera att kunden får ut optimalt av våra tjänster.

Vår vision: Trygga arbetsgivare ger trygga medarbetare.

08 502 517 00 | www.axel.se | info@axel.se