Axel Group AB

Axel Group AB förvärvar distributionen av Twig Com Ltd från Malux Sweden AB

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 09:07 CEST

Axel Group AB förvärvar Malux Sweden ABs personlarmsavdelning och sluter i samband med det ett avtal med Twig Com Ltd gällande distributionen av bolagets produkter i Sverige. Axel Group understryker att samarbetet med de återförsäljare och kunder som tidigare inhandlat Twigs produkter från Malux kommer att fortlöpa enligt tidigare villkor.

Twig är en av Europas främsta tillverkare av personlarm och det utökade samarbetet öppnar nya dörrar både för Axel Group och dess kunder.

- Detta kommer medföra att vi får större kontroll över beställningar och leveranstider och vi kommer även tillsammans med våra kunder ha stora möjligheter att påverka och driva utvecklingen av personlarm framåt på ett ännu effektivare sätt säger Johannes Jacobsson, VD på Axel Group

Axel Group kommer med det nya avtalet att fortsätta driva sin leverantörsoberoende verksamhet utifrån kundens behov. Alla kunder har olika behov och förutsättningar, därför kommer Axel Group likt tidigare att fortsätta utvärdera varje enskilt fall för att kunna erbjuda skräddarsydda upplägg med de produkter som lämpar sig bäst för varje individuell kund.

Axel Group tackar Malux för väl utfört arbete och har som högsta ambition att fortsätta förbättra och utveckla personlarmsstandarden i framtiden.

- Vi på Malux ser detta som den bästa utvägen för både Twig och våra personlarmskunder. Våra kunder har oftast ett behov av en mer komplett lösning än vad enbart själva produkten kan ge. Där ser vi styrkan hos Axel Group och deras möjlighet att erbjuda en kundanpassad helhetslösning. Vårt samarbete med Axel Group sträcker sig långt bak i tiden och det känns därför helt naturligt att vi överlåter Twig till dem som kan erbjuda marknaden den bästa lösningen säger Benny Pettersson, Försäljningschef på Malux.

Vill du veta mer om Axel Group? Klicka här

För mer information kontakta:

Johannes Jacobsson, VD Axel Group

Tel: +46704626262

Axel Group har varit aktiva sedan 2010 och är idag Sveriges ledande leverantör inom personsäkerhetslösningar. Vårt arbete utgår ifrån arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter om Ensamarbete och Våld och hot i arbetsmiljön. Vårt fokus ligger i att leverera marknadens mest kompletta och kvalitativa personlarmspaket.

Vi har kunder i Sveriges samtliga 21 län och vid avtal med Axel Group tar vi ansvar under hela avtalsperioden och strävar alltid efter att kunden ska känna sig trygg med oss som vald leverantör. När kundavtalen är skrivna börjar våra åtaganden.

-Trygga arbetsgivare ger trygga medarbetare