Fixturlaser

Axeluppriktning med VertiZontal Moves maximerar maskinparkens tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 16:42 CET

En axeluppriktning i tid och svårighetsgrad skiljer sig från jobb till jobb. Ena dagen en pump som står fel utan några andra komplikationer, nästa dag maskiner med stora kopplingar, många bultar och ibland ytterligare komplikationer, såsom t ex mjukfot eller fundamentsproblem.

Oavsett situation, så är den yttre förutsättningen alltid densamma; stillestånd i produktion och underhållspersonal som arbetar under stor tidspress.

När Fixturlaser lanserade en ny programvara till high end-systemen: Fixturlaser XA Pro, Fixturlaser XA Ultimate, Fixturlaser UPADXA, och Fixturlaser GO Pro, var vi medvetna om att den nya funktionen VertiZontal Moves ökade våra systems användarvänlighet högst väsentligt.

Funktionen VertiZontal Moves förenklar arbetet på ett sådant sätt att de två justeringarna, vertikal och horisontell, kan göras utan några tidsödande ommätningar däremellan. Maskiner som skall uppriktas kan t o m tas bort helt och sättas på plats igen utan ytterligare ommätningar. Användaren vinner tid i form av tillgänglighet av sin maskinpark, tid som kan räknas i timmar, ja t o m i dagar (se relaterad case story "Axeluppriktning av en malmkross med Fixturlaser XA Pro" under "Dokument").

Mätningen som sådan går till på följande sätt:

Användaren gör en mätning av maskinens position och inför den vertikala justeringen visar skärmen en bild (Bild 1) med värden för hur mycket maskinen ska shimsas, d v s hur mycket ska användaren lägga till eller ta bort shims under maskinfötterna. Den här fasen i justeringsarbetet kan vara mycket tidsödande, såsom i exemplet med den bifogade case storyn där användaren totalt ska lossa och dra åt sammanlagt 48 st bultar på två motorer före respektive efter varje justering.

Efter genomförd vertikal justering med shims av maskinens position, påbörjar användaren den horisontella justeringen. Skärmen (Bild 2) visar hela tiden livevärden under justeringen, så användaren vet om maskinen korrigeras åt rätt håll. När den horisontella justeringen är genomförd, gör användaren en ommätning för att kontrollera maskinens position (Bild 3).

Ju snabbare produktionen kommer igång igen, desto mer vinner anläggningen i tillgänglighet av maskinparken och underhållspersonalen kan andas ut. För den här gången.

Elos Fixturlaser AB utvecklar, tillverkar och marknadsför laserbaserade mätinstrument för uppriktning och positionering av roterande maskiner. Våra mätsystem kännetecknas av fokus på användarvänlighet för att maximera effektiviteten i uppriktningsprocessen – ”Express Alignment Through Real Innovation”.

Fixturlasers produktprogram inom axeluppriktning är heltäckande och för alla typer av applikationer, vilket omfattar funktioner för mjukfot, membrankopplingar och uppriktning mot målvärden, samt tillvalsprogram, såsom uppriktning av maskintåg, maskiner med kardanaxlar, och mätning av dynamiska och termiska rörelser. Oavsett vilket behov du har av uppriktning, så kan Fixturlaser tillhandahålla dig ett lämpligt instrument.