Moderaterna

Axén interpellerar Nuder om kommunismen

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 19:00 CEST

- Statsrådet Pär Nuder deklarerade inför förra valet att socialdemokraterna inte tänkte samarbeta med några kommunister i det nya seklet. Den senaste veckans avslöjanden har mer tydligt än någonsin tidigare visat ett vänsterpartiet fortfarande är ett kommunistiskt parti, lett av en kommunist, som inte gjort upp med sitt förflutna. Tvärtom så försvarar fortfarande ledande vänsterpartister kommunistdiktaturer som till exempel Kuba.

Detta uttalar den moderata riksdagsledamoten Gunnar Axén med anledning av en interpellation han ställt till statsrådet Pär Nuder.

- Socialdemokraterna har valt att fördjupa sitt samarbete med vänsterpartiet efter det att Lars Ohly valdes till partiordförande. Det är rimligt att Pär Nuder klargör om socialdemokraterna anser att vänsterpartiet fortfarande är ett kommunistiskt parti eller inte.

Interpellationen bifogas nedan.

-------------------

Interpellation till statsrådet Pär Nuder

Angående det fortsatta samarbetet med vänsterpartiet

År 2000 anförde statsrådet i sitt förstamajtal i Södertälje följande uppmaning till vänsterpartiet:

"Vill ni fortsätta att samarbeta med socialdemokratin efter nästa års val måste ni en gång för alla mönstra ut kommunismen och kommunisterna. Ni måste städa upp i garderoben, vädra ut och göra rent hus. Vi socialdemokrater vill inte och tänker inte samarbeta med några kommunister i det nya seklet."

En av de som statsrådet pekade ut som kommunist i sitt tal var den då blivande vänsterledaren, Lars Ohly:

"Han är inte vem som helst. Han är nummer två i sitt politiska parti. Han gör anspråk på att få leda Sverige efter nästa val. Han kallar sig själv för kommunist - och kan ni tänka er; han gör det med stolthet. Han heter Lars Ohly - vänsterpartisten kommunisten."

Jag har tidigare interpellerat statsrådet och frågat om samarbetet med vänsterpartiet skulle fortgå efter det att Lars Ohly blev partiledare för vänsterpartiet. Det undanglidande svaret jag fick var att: "Den socialdemokratiska regeringen strävar efter att skapa största möjliga parlamentariska uppslutning för en politik för full sysselsättning. Samarbetet mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bygger på en överenskommelse om 121 punkter för ett tryggare, rättvisare och grönare Sverige. När det gäller andra delar av politiken, som exempelvis utrikes- och säkerhetspolitiken, samarbetar regeringen dock varken med Vänsterpartiet eller med Miljöpartiet."

Sedan det att statsrådet gav detta svar så kan noteras att regeringen har börjat att samarbeta med vänsterpartiet även om säkerhetspolitiken.

Under den senaste veckan har en rad nya avslöjanden gjorts om vänsterpartiet i allmänhet och dess partiledare Lars Ohly i synnerhet.

Mot bakgrund av de nya fakta som framkommit vill jag fråga statsrådet om han och socialdemokraterna har gjort bedömningen att vänsterpartiet har städat upp i garderoben, vädrat ut och gjort rent hus med kommunismen?