Tricorona AB

Axfood först ut med klimatsäkrade hygienprodukter

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 10:52 CET

Axfood har valt Tricorona som sin klimatpartner till de första klimatsäkrade konsumentprodukterna på marknaden. Detta till en produktlinje som ingår i Axfoods nya varumärke Garant Såklart. I ett första led släpps nio produkter inom kroppsvård, bland annat schampo, balsam, tvål och hudkräm. Tricorona har under samarbetet beräknat produkternas klimatpåverkan, tagit fram åtgärdsplan för att reducera produkternas klimatpåverkan och till sist kompenserat det som återstår genom det FN- och Gold Standard certifierade biomassakraftverket Sri Balaji i Indien.

– Vår målsättning med Garant är att vara lyhörda och vi har lyssnat på våra kunders önskan att lansera en serie som underlättar för dem att göra ett bra klimatval utan att behöva kompromissa. Detta går även i linje med Axfoods arbete att ständigt minska sin miljöpåverkan och ta ansvar i hållbarhetsfrågor, säger Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar på Axfood.

Produkterna är unika på marknaden då de har gått längre än andra varumärken i sitt miljöansvar då de inte bara är klimatsäkrade, utan är även Svanenmärkta och märkta med Astma- och Allergiförbundets symbol.  Initialt har produkternas livscykel kontrollerats och analyserats på detaljnivå för att Axfood ska kunna identifiera de stora utsläppskällorna och minska produkternas klimatpåverkan. Kontrollen omfattar allt från utvinning och förädling av råvaran, till paketering och transporter fram till att produkten står på hyllan i butik.

– Vi är mycket stolta och glada över detta samarbete säger Per Egstam, vd på Tricorona Climate Partner. Axfood har under många år arbetat efter en ambitiös klimatstrategi och är medlemmar i klimatnätverket Haginitiativet där medlemsföretagen har mål att minska sin egen klimatpåverkan med minst 40 procent. Med detta initiat7iv går de nu utanför det som traditionellt är verksamhetens egen klimatpåverkan och breddar arbetet till att nu även omfatta deras produkter. Vi hoppas att detta är startskottet för en rad nya klimatmärkta produkter på marknaden och att konsumenterna ser att de kan göra skillnad för klimatat om de väljer rätt produkter.

Tricorona är världsledande på att utveckla FN-certifierade klimatkompensationsprojekt enligt Kyotoprotokollets CDM-system (Clean Development Mechanism) för bevisad klimatnytta. Tricoronas fokus är på koldioxidreducerande projekt i utvecklingsländer så som vindkraft, småskalig vattenkraft och biomassakraftverk. Projekten skapar utsläppsreduktioner genom att de förhindrar att fossila bränslen används för energiproduktion i dessa regioner och samtidigt bidrar projekten till hållbar utveckling. Det klimatkompensationsprojekt som Axfood har valt, biomassakraftverket Sri Balaji i Indien, är utöver CDM även certifierat Gold Standard, vilket innebär ytterligare fokus på socialt ansvarstagande, lokal förankring och hållbar utveckling.
Pressbild Axfoods Garant Såklart-hygienprodukter

Pressbild Axfoods Garant Såklart-hygienprodukter

För mer information kontakta:
Per Egstam, VD Tricorona Climate Partner, tel:  08 - 506 88 559  08 - 506 88 559
Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar Axfood AB, tel: 0730-77 43 07 0730-77 43 07

Tricoronas verksamhet omfattar utveckling av koldioxidreducerande projekt i utvecklingsländer, investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, samt tjänster till företag som önskar reducera sin klimatpåverkan.