Micropos Medical AB

Axier har publicerat en intervju med VD Tomas Gustafsson

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 11:58 CEST

I anslutning till de mycket uppskattade presentationerna som hölls i Stockholm den 17:e oktober, gjorde analyshuset Axier Equities en intervju med Micropos VD, Tomas Gustafsson.

Intervjun finns att läsa på Axiers hemsida: http://axier.se/blogg/Intervju-med-Micropos-VD-Tomas-Gustafsson

Här följer ett utdrag ur intervjun:

Var används RayPilot idag?

RayPilot-systemet finns idag på fyra universitetssjukhus i Europa. Karolinska Universitetssjukhuset och speciellt överläkare Enrique Castellanos har varit framsynta och viktiga i att få igång den kliniska användningen. En annan viktig samarbetspartner är Århus Universitetssjukhus i Danmark där vi kopplat ihop systemet med en strålbehandlingsmaskin från Varian och styr strålen så att den följer efter strålmålet när det rör på sig. Utöver det har en privatklinik som ingår i en kedja av Italienska sjukhus använt RayPilot sedan i maj i år och kommer verka som en bra referens både inom kedjan och för övriga intresserade kliniker. Användarresponsen har så här långt varit positiv och vi har kunnat ta upp diskussioner med flera potentiella kunder i Europa.

Micropos genomför just nu en nyemission om 6 miljoner kronor som avslutas den 30:e oktober.
Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie till kursen 1 krona.
Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas till att öka bolagets aktiviteter på marknadssidan för att få igång försäljningen av bolagets produkt RayPilot®.

Mer information om den pågående emissionen kan läsas här: http://micropos.se/index.php/investors

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), tel 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.