Axis Communications

Axis AB: Delårsrapport januari-juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 09:04 CEST

Videotillväxt skapar positiv resultatutveckling


Nettoomsättningen uppgick under perioden till 320 Mkr (305).
Rörelseresultatet uppgick till 2 Mkr (-4).
Resultat före skatt uppgick till 7 Mkr (2).
Resultatet efter skatt uppgick till 7 Mkr (3).
Resultatet per aktie uppgick till 0,11 kr (0,05).
Tillväxttrenden för Video fortsätter, +30 procent.


Ytterligare information kan erhållas av Ray Mauritsson, verkställande direktör, 046-272 18 00 eller
Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, 0708-90 18 29.


Om Axis. Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverks-baserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokument-hantering. Alla produkter har som bas en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Mer information finns på www. axis.com