Axis Communications

Axis AB: Delårsrapport januari - mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 09:11 CEST


Starka trenden för nätverksvideo fortsätterNettoomsättningen uppgick under perioden till 257 Mkr (175).
Rörelseresultatet uppgick under perioden till 38 Mkr (14).
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 38 Mkr (14).
Resultatet efter skatt uppgick under perioden till 27 Mkr (12).
Resultatet per aktie uppgick under perioden till 0,39 kr (0,18).

"Första kvartalet har visat att den starka försäljningsutvecklingen av nätverksvideoprodukter fortsätter. Tillväxten för hela koncernen uppgick under första kvartalet till 47 procent och videotillväxten var 69 procent. Speciellt intressant är att detaljhandelssegmentet tagit fart. Axis har fått två stora installationer i amerikanska butikskedjor. Dessutom ser vi en ökad efterfrågan inom transportsektorn. "

Ray Mauritsson, verkställande direktör


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:
www.axis.com/corporate/investor/swe/rapporter.htm

Telefonkonferens:
Tid: Onsdag den 19 april klockan 11.00.

Telefonnummer: +46 (0) 8 5052 0110
Ange Axis Communications

Deltagare från Axis AB är:
Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomichef.


För mer information vänligen kontakta:
Margareta Lantz, Manager, Investor Relations & Corporate Communications, Axis Communications
Telefon: + 46 (0) 46 272 18 00 eller via e-post: ir@axis.com


Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i Axis produkter är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare.
Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract-40 lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Information om Axis finns på www.axis.com.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport januari - mars 2006
http://hugin.info/132022/R/1045469/171311.pdf