Axis Communications

Axis AB: Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 08:33 CEST

Fortsatt resultatökning och videotillväxt

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 492 Mkr (460).
Rörelseresultatet uppgick till 20 Mkr (-3).
Resultat före skatt uppgick till 26 Mkr (2).
Resultatet efter skatt uppgick till 21 Mkr (3).
Resultatet per aktie uppgick till 0,30 kr (0,04).

Ytterligare information kan erhållas av Ray Mauritsson, verkställande direktör, 046-272 18 00.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:
http://hugin.info/132022/R/964270/139656.pdf

Om Axis. Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Alla produkter har som bas en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige.
Mer information finns på www.axis.com