Axis Communications

Axis AB: Delårsrapport januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:06 CEST

Tillväxten för nätverksvideo ökar i takt med marknaden


Nettoomsättningen under perioden uppgick till 636 Mkr (492).
Rörelseresultatet under perioden uppgick till 96 Mkr (22).
Resultatet före skatt för perioden uppgick till 95 Mkr (21).
Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 72 Mkr (16).
Resultat per aktie efter skatt för perioden uppgick till 1,04 kr (0,23).


"Tredje kvartalet 2005 visar att Axis befäster sin position som marknadsledare inom nätverksvideo och att tillväxten sker i takt med marknaden. Med målsättningen att behålla marknadsledarskapet och för att möta den expanderande marknaden planeras fortsatta investeringar inom alla områden, framförallt på säljsidan,."
Ray Mauritsson, verkställande direktör


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:
www.axis.com/corporate/investor/swe/rapporter.htm


För mer information vänligen kontakta:
Margareta Lantz, Manager, Investor Relations & Corporate Communications, Axis Communications
Telefon: + 46 (0) 46 272 18 00 eller via e-post: margareta.lantz@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i Axis produkter är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare.
Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract-40 lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Information om Axis finns på www.axis.com.