Axis Communications

Axis aviserar besparingsprogram

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 15:35 CEST

Axis Communications avser genomföra ett besparingsprogram under det fjärde kvartalet 2003. Programmet syftar dels till att balansera effekterna av det svaga konjunkturläget, dels till att säkerställa bolagets framtida tillväxt och finansiella mål.

Axis har under de två senaste åren kunnat redovisa tillväxt inom produktområdet Video, samtidigt har det samlade resultatet tyngts av en svag marknad för de mer traditionella IT-produkterna. Konjunkturläget har föranlett en kontinuerlig översyn av olika kostnader vilket bland annat inneburit en minskning av antalet konsulter under första halvåret 2003.

"Även om vissa konjunktursignaler nu indikerar en långsam återhämtning på flera marknader, ser vi en fortsatt stor återhållsamhet vad gäller IT-investeringar," säger Axis VD, Ray Mauritsson."Mot bakgrund av detta väljer vi att genomföra ytterligare besparingar för att säkerställa en långsiktig stabil och positiv utveckling".

Målsättningen är att genomföra besparingar i storleksordningen 15 miljoner kronor på årsbasis.Beslut har fattats att kalla till fackliga förhandlingar då åtgärdsprogrammet bland annat kan komma att medföra personalminskningar med cirka 10 procent i Lund. Besparingarna beräknas ge effekt under 2004.

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Alla produkter har som bas en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Information om Axis finns på www.axis.com

För information vänligen kontakta:
Ray Mauritsson, VD, Axis AB
Telefon: 046 272 18 34, E-post: ray.mauritsson@axis.com

Anne Rhenman, Director Corporate Communications and Investor Relations, Axis Communications
Telefon: 0708 90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com