Axis Communications

Axis bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 09:50 CET  • Nettoomsättningen uppgick under året till 2 933 Mkr (2 301), för fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 875 Mkr (659).
  • Rörelseresultatet uppgick för året till 415 Mkr (308), för fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 125 Mkr (121).
  • Resultatet före skatt uppgick för året till 413 Mkr (307), för fjärde kvartalet uppgick resultatet före skatt till 125 Mkr (120).
  • Resultatet efter skatt uppgick för året till 300 Mkr (218), för fjärde kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 90 Mkr (85).
  • Resultatet per aktie uppgick för året till 4,32 kr (3,14).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr varav 3,00 kr extra utdelning (4,00 varav 2,75 kr extra utdelning).”Axis redovisar en stark avslutning på 2010 med en nettoförsäljning på 2 933 Mkr (2 301). Fortsatt hög efterfrågan på Axis produkter på samtliga marknader, god lagersituation och hög tillgänglighet för Axis nätverksvideoprodukter bidrog till den starka avslutningen.
Under fjärde kvartalet uppgick tillväxten i lokala valutor till 40 procent. Axis bedömer att tillväxten är högre än marknadens och därmed har Axis stärkt sin position som marknadsledande leverantör av nätverksvideoprodukter. Intresset har varit stort för installationer av övervakningsutrustning inom detaljhandeln, stadsövervakning och transportsektorn i samtliga regioner.
Efter periodens utgång har Axis stärkt patentportföljen genom förvärv av ett tjugotal patent relaterade till nätverkskameror.
Under året har Axis fortsatt den globala expansionen och i slutet av året hade företaget 914 anställda (774).”
Ray Mauritsson, verkställande direktör

Inbjudan till telefonkonferens
Tid: Torsdag den 3 februari klockan 10.00
Telefonnummer: +46 (0)8 5052 0114
Ange: Axis Communications

Deltagare från Axis AB är: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

Presentationsbilder finns tillgängliga på http://www.axis.com/corporate/investor/interim_report.htm
En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i sju arbetsdagar på:
+46 (0) 8 505 20 333, ange: 885532.

Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.
Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS.

För redaktörer
Mer information om Axis hittar Ni här: http://www.axis.com/corporate/.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Margareta Lantz,
Investor Relations and Corporate Communications Manager,
Axis Communications
Tel: 046 - 272 1800
E-post: pressoffice@axis.com