Axis Communications

Axis förstärker sitt videoerbjudande - förvärvar danskt mjukvarubolag

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 10:04 CET

Axis Communications har förvärvat danska Attento, ett mjukvarubolag specialiserat på videoövervakningslösningar. Genom förvärvet kompletterar Axis sitt videoerbjudande till att inkludera egna applikationslösningar.

Attento är helt specialiserade på utveckling av mjukvara för digitala videoövervakningssystem, och kan hantera såväl mindre butikssystem som större och geografiskt spridda säkerhetssystem vilket till exempel ofta är fallet för banker. Attentos mjukvaruarkitektur har sedan bolaget startades 2000 snabbt vunnit erkännande på säkerhetsmarknaden och företagets lösningar ingår redan idag som en del i många installationer med Axis videoprodukter. Förvärvet sker med kontanta medel, köpeskillingen förblir enligt överenskommelse konfidentiell.

"Förvärvet av Attento skall ses som ett strategiskt viktigt steg i vår ambition att kunna erbjuda våra kunder kompletta, skalbara och flexibla lösningar för säkerhetsapplikationer eller fjärrövervakningssystem", säger Axis VD, Ray Mauritsson. "Efter en noggrann utvärdering av de utvecklingsbolag som verkar inom säkerhets- och övervakningsområdet, är vår slutsats att Attento har de bästa och mest flexibla systemlösningarna. Vi bedömer också att de resurser som tillförs ger en högre förädlingsgrad och en breddning av vår produktportfölj samt kommer att ha en gynnsam påverkan på vår tillväxt inom videoområdet".

Förvärvet av Attento påverkar inte det fortsatta stödet för Axis ADP-program, ett initiativ som knyter applikationsutvecklare närmare Axis samtidigt som det säkerställer en stor applikationsbredd som inkluderar företagets produkter. Snarare kommer Axis med de nyvunna applikationsresurserna att på ett än bättre sätt kunna stötta partners. Axis ADP-program innefattar idag över 140 företag.


Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Alla produkter har som bas en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Information om Axis finns på www.axis.com

För information vänligen kontakta:
Anne Rhenman, Director Investor Relations and Corporate Communications, Axis Communications
Telefon: + 46 708-90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com