Axis Communications

Axis fortsätter att göra framsteg på marknaden för övervakning av skolor i USA

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 13:04 CEST

Axis Communications förstärker sin position på den amerikanska marknaden för nätverksbaserade videolösningar för skolor och universitet. Missouri School Boards Association (MSBA) har valt ett IP-baserat övervakningssystem, byggt på Axis nätverksbaserade videoprodukter, som de ska presentera för skoldistrikt i hela USA. Med hundratals installerade system på skolor runtom i landet har Axis redan fått en stark marknadsposition och en bred referensbas, vilket är nödvändigt för ytterligare tillväxt.

MSBA anser att digital övervakning behövs som ett verktyg för att hjälpa skolor med en säker undervisningsmiljö för studenterna. Vandalism och stölder motverkas, studenter uppför sig bättre och närvaro av anställda och studenter kan kontrolleras. Ett digitalt system möjliggör även inblandning från myndigheternas sida. Exempelvis kan enskilda skoldistrikt ge de lokala polismyndigheterna bilder i realtid av förhållandena i och omkring skolorna. Nätverkskamerorna placeras i skolornas allmänna utrymmen så som lunchrum och korridorer - områden där de flesta incidenter inträffar.

"Övervakningssystem spelar en viktig roll i en modern skolas dagliga verksamhet och hjälper till att skydda studenter, lärarkår och övrig personal från olika typer av hot", säger Tim Beerup, chief operating officer på MSBA. "MSBA utvärderade många olika säkerhetslösningar och fann att systemet från Digital Technology & Surveillance, baserat på Axis nätverksvideo, är den överlägsna produkten."

Skolsäkerhet är ett av de snabbaste växande områdena för nätverksbaserad videoteknologi. Enligt USA:s utbildningsdepartements rapport "Indicators of School Crime and Safety" från 2002, så använder 15 procent av offentliga skolor videoövervakning för att övervaka studenter och skolan.

Säkerhetslösningar baserade på Axis produkter används för närvarande på universitetsområden och skolor i Arizona, Kalifornien, Florida, Georgia, Indiana, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina och Wisconsin. Utöver den snabba tillväxten i USA, så har Axis även ett stort antal installationer på skolor runtom i Europa.

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Alla produkter har som bas en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Information om Axis finns på www.axis.com

För information vänligen kontakta:
Anne Rhenman, Director Investor Relations and Corporate Communications, Axis Communications
Telefon: + 46 708-90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com