Axis Communications

Axis nätverkskameror i SL:s storsatsning för förbättrad säkerhet

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 08:54 CEST

Axis Communications är en av leverantörerna i Stockholms lokaltrafiks (SL) storsatsning på säkerheten i Stockholms tunnelbana. SL har beslutat att installera Axis nätverkskamera
AXIS 225FD. Värdet på den inledande ordern beräknas till ungefär 2 miljoner kronor med en potential till ytterligare installationer.


Stockholms lokaltrafik (SL) har beslutat att installera Axis nätverkskameror i tunnelbanan och vid pendeltågsstationer för att förbättra säkerheten för passagerare och personal inom SL. Trygghetsprojektet är den mest omfattande säkerhetsinstallationen någonsin i Sverige där nätverkskameror har en central roll.

- Under de senaste åren har vi sett ett ökat intresse för nätverksbaserade videolösningar vilket inte minst gäller inom transportsektorn. Installationen hos SL är en milstolpe för oss eftersom det är Axis hittills största order på den svenska marknaden, säger Ray Mauritsson, verkställande direktör för Axis Communications.

Nätverksbaserad video har ett antal viktiga fördelar jämfört med den analoga teknik som SL använder i dag. Nätverksbaserad video ger högre bildkvalitet, kostnadseffektiva installationer, bättre möjligheter för säkerhetspersonal att enkelt få tillgång till materialet och erbjuder intelligenta lösningar.

Nätverkskamerorna kommer att övervaka spårområdet och perrongerna för att följa händelser i realtid. Kamerorna kommer att larma när onormala händelser inträffar genom att de programmeras att känna av rörelser, till exempel i form av personer som rör sig på spåren. I den pågående satsningen ingår 80 stationer, varav 12 är pendeltågsstationer, och systemet kan komma att utökas med fler kameror och stationer vartefter behov uppstår.

Det är det kanadensiska företaget Visual Defence som fått ordern på den totala säkerhetsinstallationen. Visual Defence är en partner till Axis och ett välrenommerat företag inom säkerhetslösningar och kameraövervakning. I projektet för SL kommer Axis att fungera som underleverantör till Visual Defence.

För ytterligare information, kontakta:
Margareta Lantz, Investor Relations & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon: 046-272 18 00, e-post : pressoffice@axis.com


Om Axis - det ledande globala företaget på nätverksvideomarknaden
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-list. Företaget agerar globalt via egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för information om Axis.