Axis Communications

Axis niomånadersrapport januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 08:38 CEST

• Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2 058 Mkr (1 642),
för tredje kvartalet uppgick omsättningen till 737 Mkr (568).

• Rörelseresultatet uppgick under perioden till 290 Mkr (188),
för tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 121 (95).

• Resultatet före skatt uppgick under perioden till 288 Mkr (187),
för tredje kvartalet uppgick resultatet före skatt till 120 Mkr (94).

• Resultatet efter skatt uppgick under perioden till 210 Mkr (133),
för tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 88 Mkr (66).

• Resultatet per aktie uppgick under perioden till 3,03 kr (1,91),
för tredje kvartalet uppgick resultatet per aktie till 1,27 kr (0,95).

”Under det tredje kvartalet har marknadens intresse för Axis nätverksvideoprodukter fortsatt utvecklats positivt. Alla regioner visade på en god försäljningsutveckling, vilket resulterade i en total tillväxt under det tredje kvartalet på 30 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Tillflödet av nya projekt för installationer av nätverkskameror i säkerhetsinstallationer har varit på en stabil och jämn nivå under perioden juli till september.

Den globala expansionen fortsatte och under kvartalet anställdes ytterligare 38 personer, jämnt fördelat mellan försäljning samt forskning och utveckling. Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 888 (776), vilket innebär att 112 nya medarbetare har tillkommit hittills under året.”                                                                                                                                         Ray Mauritsson, verkställande direktör

Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från medföljande länk:

http://www.axis.com/sv/corporate/investor/interim_report.htm


Inbjudan till telefonkonferens
Tid:
Fredag den 15 oktober klockan 10.00
Telefonnummer: +46 (0)8 5052 0114
Ange: 877 558
Deltagare från Axis AB är:
Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i 14 dagar på:
+46 (0) 850520333, Kod: 877 558

För ytterligare information, kontakta Margareta Lantz, Manager IR & Corporate Communications, Axis Communications Telefon: + 46 (0)46 - 272 18 00, E-post: pressoffice@axis.com

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.