Axis Communications

Axis tecknar ytterligare volymorder på utvecklarprodukter

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 08:51 CEST

Axis Communications har tecknat avtal med ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag, Rosengrens SafePay AB, om leverans av ett stort antal ETRAX-baserade utvecklarkort som skall utgöra en integrerad del av kontanthanteringssystemet SafePay för detaljhandeln. I ett första skede är avtalet värt drygt 100 000 euro, inklusive order som redan levererats. I förlängningen beräknas dock överenskommelsen mellan Axis och Rosengrens SafePay AB generera ytterligare order, värda mer än 200 000 euro på årsbasis.

Att öka säkerheten och att minska den tid och de ansträngningar som läggs ner på kontanthantering är idag ett huvudfokus för många detaljhandlare. Bortsett från uppenbara risker som rån och pengar som slarvas bort genom felräkning eller stjäls av anställda, medför ineffektiv hantering av kontanter ökade administrativa kostnader. För att effektivisera denna hantering har Rosengrens SafePay AB utvecklat en helintegrerad säkerhetslösning kallad SafePay. Lösningen hjälper kunderna att öka säkerheten, förhindra felaktigheter i kassaredovisningen, samt att säkra transporter till banker eller centrala kassaräkningspunkter. För att få ett så komplext system att fungera utan att ge avkall på driftssäkerhet och användarvänlighet krävs intelligent nätverksanslutning. Genom att utnyttja Axis utvecklarkort som en centralpunkt i varje kassaenhet möjliggörs ökad central kontroll samtidigt som de administrativa behoven minskar avsevärt.

"Säkerhet, flexibilitet och driftssäkerhet är några av de allra viktigaste hörnstenarna i vårt SafePay-erbjudande och det är också de egenskaper som gör Axis till en idealisk teknologipartner", säger Gunnar Konkell, VD, Rosengrens SafePay AB. "Axis chip-teknologi är välkänd för sin höga driftssäkerhet och vi är övertygade om att vi inte kunde ha hittat en bättre lösning för att möjliggöra nätverkskoppling av SafePay. Vad gäller konceptets försäljningspotential ser vi ett antal mycket goda möjligheter i en nära framtid och vi har redan tecknat avtal med stora detaljhandelsaktörer."

Axis arbetar med öppen källkod och stödjer aktivt tredjepartsutveckling som baseras på Axis teknologi. Ytterligare information, designexempel och teknisk dokumentation finns på: http://developer.axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Alla produkter har som bas en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Information om Axis finns på www.axis.com

För information vänligen kontakta:
Anne Rhenman, Director Investor Relations and Corporate Communications, Axis Communications
Telefon: + 46 708-90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com