Axlon International AB

AXLON GROUP GENOMFÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER 1:100

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 17:14 CEST

Axlon Group AB:s årsstämma beslutade den 21 juni 2010 att genomföra en sammanläggning av aktier samt bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag. Med bemyndigandet har styrelsen fastställt avstämningsdag till den 27 oktober 2010.

Sista dagen för handel av aktier i Axlon Group på First North före sammanläggningen är den 22 oktober. Första dagen för handel i Axlon Group aktier efter sammanläggningen är den 25 oktober 2010, vilket innebär att aktiekursen från och med den 25 oktober 2010 kommer att avspegla effekten av sammanläggningen.

Sammanläggningen 1:100 innebär att 100 aktier, envar med kvotvärde 0,5 öre, läggs samman till en aktie med kvotvärde 50 öre. Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i Axlon Group att minska från 1.874.324.900 till 18.743.249.

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier, kommer aktier från en av de större aktieägarna att tillskjutas så att det blir ett helt antal nya aktier.

Sammanläggningen av aktier genomförs för att underlätta handeln i aktien och därmed förbättra aktiens likviditet.

2010-10-20

För mer information, kontakta:
Tomas Ringström, VD för Axlon Group AB, Tel: 0706 49 95 90