Axlon International AB

AXLON GROUP HAR GENOMFÖRT KVITTNINGSEMISSION OCH KONVERTIBELLÖSEN

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 15:31 CEST

Axlon Groups årsstämma beslutade den 21 juni 2010 att minska kvotvärdet genom att sätta ned aktiekapitalet, genomföra en kvittningsemission mot större fordringsägare till Bolaget samt förhandla om ändrade villkor för redan utgivna konvertibler.

Styrelsen bemyndigades att förhandla de exakta villkoren.

Nedsättning av aktiekapitalet
Den 21 oktober registrerades nedsättning av Bolagets aktiekapital från 87.304.550,20 kr till 4.365.227,51 kr.

Kvittningsemission
Teckningskursen för kvittningsemissionen förhandlades fram till 2 öre och antalet aktier som skulle emitteras bestämdes till 599.999.848 stycken.

Kvittningsemissionen är nu genomförd. Genom denna kvittningsemission ökade antalet aktier med 599.999.848, från 873.045.502 till 1.473.045.502 stycken. Aktiekapitalet i Axlon Group ökade med 2.999.999,24 kr, från 4.365.227,51 kr till 7.365.226,75 kr.

Ändrade villkor för konvertibler
Vidare bemyndigades styrelsen att förhandla om ändrade villkor för redan utgivna konvertibler. Förhandling med konvertibelägaren har resulterat i att per den 22 oktober 2010 konverterades samtliga utestående konvertibler (8,0 MSEK) till aktier till en konverteringskurs om 2 öre.

Konverteringen till aktier resulterade i en ökning av antalet aktier med 401.279.550 aktier, från 1.473.045.502 till 1.874.324.900. Aktiekapitalet ökade med 2.006.397,75 kr, från 7.365.226,75 kr till 9.371.624,50 kr.


Alla ovanstående händelser skedde före den sammanläggning om 1:100 som genomförts.

2010-10-25

För mer information, kontakta:
Tomas Ringström, VD för Axlon Group AB, Tel: 0706 49 95 90

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Axlon Pressrelease 2010-10-25.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Axlon Group

Om Axlon Group
Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon AB utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet.