Axtech AB

Axtech lanserar produkt för uppföljning av vägunderhåll

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 14:08 CET

Axtech AB lanserar redKnows Multi Pro - en enkel och kostnadseffektiv fleet managementprodukt specialiserad på att följa upp arbete på väg för kommuner och entreprenörer. Med redKnows Multi Pro följer man via GPS enkelt upp var vägunderhåll såsom snöröjning, sandning, saltning, sopning m.m. genomförts. Det går även att se i realtid var fordonen befinner sig och vilket arbetsmoment om utförs just nu.

Färg skiftas på sträckorna om t.ex. snöröjning eller halkbekämpning pågår eller om fordonet färdas utan att arbeta, berättar Peter Wedin på Axtech. Man kan i efterhand följa upp alla sträckor och adresser där arbete utförts och får därmed tydliga faktureringsunderlag. Även vid klagomål kan ansvariga enkelt se och visa att halkbekämpning faktiskt utförts på den platsen och vid vilken tidpunkt arbetet gjorts.

Du får ökad säkerhet och kontroll över fordonsparken även när den är parkerad eftersom du alltid ser var fordonen befinner sig och kan följa dem på karta om de försvinner, säger Peter. Det finns även en del inbyggda funktioner som underlättar administration.

Vi såg en efterfrågan på denna typen av produkt och hade möjligheten att vidareutveckla vår fleet managementprodukt till en kostnadseffektiv lösning för uppföljning av vägunderhåll, säger Åsa Eklund på Axtech. Vi ser framförallt att kommuner och entreprenörer som sköter allt från snöröjning till gräsklippning kan ha stor nytta av den och har redan sålt Multi Pro till flera kommuner. 


Produkten är utvecklad i Sverige på Axtechs utvecklingsavdelning, även tillverkning sker i Sverige.


För mer information, kontakta:

Peter Wedin  
Försäljningschef  
Axtech AB  
Tel. 031-885562 
peter.wedin@axtech.se

Åsa Eklund
VD
Axtech AB 
Tel. 031-558866     
asa.eklund@axtech.se


redKnows är ett svenskt varumärke inom GPS-larm och fleet management tillhörande Axtech AB. RedKnows produkter är GPS/GSM/GPRS-baserade vilket gör att du kan följa fordon på karta som har en redKnows installerad. Du kan även få larm om någon stjäl ditt fordon eller båt. Produkterna är små och lättmonterade och ger ökat skydd för stöldbegärliga båtar och fordon samt underlättar uppföljning och administration för företag med fordonsflottor. För mer information om produktportföljen, besök www.redknows.se

Axtech AB är en etablerad leverantör av GPS/GSM/GPRS-baserade larm och söksystem i Sverige  sedan 10 år med distributörer i ett flertal länder. Axtech bedriver egen utveckling, producerar och säljer trackingsystem och fleet management under egna varumärket redKnows.