ayond AB

Ayond presenterar klimatneutral färdplan

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2019 14:34 CET

För att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 kommer det att krävas transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. Ett stort antal aktörer i digitaliseringskonsultbranschen, däribland ayond, har samlats bakom en färdplan och förenats i sin ambition att hjälpa samhället att bli medvetna om och använda digitaliseringens möjligheter.

Visionen är att vi 2045 bidragit till att Sverige och världen minskat sin energiförbrukning så pass att vi har möjligheten att hålla oss under en temperaturhöjning om 1,5 °C. Detta genom fokus på det lågenergi-scenario som FN:s klimatpanel lyfte fram i sin senaste rapport.

-För oss på ayond har det varit väldigt stimulerande att vara med i arbetet med färdplanen, inte minst för att tydliggöra hur digitaliseringen kan bidra till en mer hållbar framtid betonar Thomas Arctaedius, VD på ayond.

Digitaliseringskonsulter måste ta ett ökat ansvar för att mer aktivt bidra till att globalt hållbara och fossilfria lösningar utvecklas och implementeras. I färdplanen ställs följande mål upp:

  • Till 2030 skall branschens energianvändning som minst halverats, med ambitionen att nå nollutsläpp innan 2045.
  • Att fram till och med 2020 enas om en miniminivå för anställdas kunskaper om digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv, och se till att anställda når denna nivå.
  • Skapa ett ramverk för att kunna redovisa positiva och negativa bidrag.
  • Hitta resurser för att skapa en webbplattform där branschen som lösningsaktör, samt dess bidrag till ett nationellt kunskapslyft visas.

För mer information kontakta:

Thomas Arctaedius, VD ayond

www.ayond.se 

Tel: 070-595 21 68

e-post: thomas.arctaedius@ayond.se 

Ayond är en innovationsdriven digital byrå som älskar att förenkla våra kunders affärer genom användandet av smart design, teknologi och användbarhet (UX).

ayond AB

www.ayond.se 

Slottsbacken 8

111 30 Stockholm