Innovationsbron

B.I.G. Sweden - Många söker Innovationsbrons nya stöd till inkubatorer

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 09:01 CET

Intresset för Business Incubation and Growth Sweden, B.I.G. Sweden, Innovationsbrons nya satsning för att få fram fler företag och arbetstillfällen i Sverige, är stort. 44 inkubatorer har ansökt om att få vara med i någon av nivåerna Summit eller Basecamp.

Intresset för Innovationsbrons nya inkubatorprocess har varit stort. När sista ansökningsdag passerats har 28 inkubatorer sökt till den högsta nivån Summit och 16 till Basecamp. Dessutom har det inkommit 11 ansökningar om projektfinansiering via Explorer.

”Det innebär, att vi snart kommer att arbeta aktivt med drygt 40 inkubatorer över hela landet, mot dagens 21, säger Mikael Hult, Affärsutvecklingsdirektör Inkubatorutveckling på Innovationsbron AB.

B.I.G. Sweden är en vidareutveckling av det tidigare framgångsrika programmet IBIP, som initierades av Vinnova 2003 under namnet Vinnkubator. 
B.I.G. Sweden tar tillvara på erfarenheten från IBIP och är dessutom inspirerat av internationell best-practise. Genom kompetensutveckling, kvalitetssäkring, samverkan och finansiering skapar B.I.G. Sweden värde för Sveriges inkubationsmiljöer så att de i sin tur kan skapa bästa möjliga förutsättningar för jobb i nya och växande företag. 
B.I.G. Sweden har ett starkt fokus på utveckling av alla Sveriges inkubatorer, med särskilda satsningar för de starkaste inkubatorerna och möjlighet till särskilda utvecklingsprojekt för samtliga deltagande inkubatorer. 
B.I.G. Sweden består av tre delar; Basecamp, Explorer och Summit med olika krav, innehåll och finansieringsnivåer.

”En sådan här satsning på inkubatorer betalar sig snabbt i form av fler nya och starkare företag och ytterligare arbetstillfällen. Omsättningen i de bolag eller projekt som sitter eller har suttit i de olika inkubatorerna hittills är runt 2,5 miljarder kronor och totalt handlar det om cirka 3 600 arbetstillfällen med stora skatteintäkter som följd”, avslutar Mikael Hult.

Ansökningarna kommer nu att utvärderas och beslut om deltagande i B.I.G. Sweden lämnas till inkubatorerna senast den 1 maj.

Läs mer om B.I.G. Sweden på www.innovationsbron.se


För frågor vänligen kontakta:
Mikael Hult
Affärsutvecklingsdirektör Inkubatorutveckling Innovationsbron AB
Tel: 070-564 25 45


Om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron arbetar över hela Sverige via sju kontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.
Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. 
Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se