B & M Impex AB

B&M Impex: Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 08:33 CET

(Aktietorget: BMIM)

Kraftig försäljningstillväxt
BM Impex redovisar en koncern bestående av moderbolag och ett dotterbolag. Jämförelsesiffror avser moderbolaget.

1 januari-31 december 2009
- Nettoomsättningen ökade med 300 % till 97,9 MSEK (24,5).
- Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-8,1).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,9 MSEK (-7,8).
- Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,09).

Fjärde kvartalet 2009
- Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med hela 581 % till 46,3 MSEK (6,8). Det är det tredje kvartalet i följd som genererar den hittills högsta omsättningen för ett enskilt kvartal.
- Rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-3,5).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,9 MSEK (-3,5).
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,04).
- Stor order tecknad avseende nytt IKEA varuhus.
- Kraftig omsättningsökning för med sig tillfälliga merkostnader. 

Händelser efter räkenskapsårets utgång
- Extra bolagsstämma har beslutat om riktad nyemission.

BM Impex erbjuder nordiska bygg- och fastighetsbolag högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i form av komponenter och koncept. Bolagets styrka grundar sig på kombinationen av unik kompetens och effektiva lösningar kring produkter, trading och logistik.