Rederi AB Transatlantic

B&N Nordsjöfrakt genomför fartygsaffär

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 15:02 CEST

B&N har till utländska köpare avyttrat roro-fartygen Forte och Largo på vardera 4.000 dwt. Affären medför en realisationsvinst om ca 9 MSEK och en positiv påverkan på koncernens likviditet om ca 50 MSEK, vilket kommer att redovisas i det fjärde kvartalet.

I och med försäljningen av Forte och Largo har B&N helt lämnat sin traditionella verk-samhet inom roro-sjöfart.

För ytterligare information kontakta VD Håkan Larsson, tel 0304-67 47 00