Resenärsforum

Både Banverket och SJ AB måste skärpa sig!

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 21:58 CET

Återigen har det hänt. Hundratals resenärer i ett X2000-tåg fick i söndags vänta i flera timmar på evakuering. En kontaktledning hade rivits ned och tåget blev stående på järnvägens ”motorväg” mellan Stockholm och Göteborg. Enligt notiser i dagspressen fungerade inte toaletter och ventilation i det stillastående tåget.

Konsumentorganisationen Resenärsforum har tidigare uppmärksammat de ytterst dåliga evakueringsrutiner som gäller för tågresenärer med anledning av att flera liknande händelser skett varje år under senare tid. Det har hänt att hundratals resenärer suttit fast i timmar i X2000-tåg mitt i centrala Stockholm.

Räddningstjänsten får i dagsläget inte ingripa i dessa fall. Det är Banverket som svarar för att kontaktledningarna görs strömlösa, att andra tåg inte passerar olycksplatsen och att resenärerna kan evakueras via stegar eller på annat sätt. Banverket har inte samma beredskap som Räddningstjänsten, vilket förklarar att det uppstår oacceptabla fördröjningar i dessa situationer.

Antingen utbildar man Räddningstjänsten så att de kan ingripa vid tågstopp eller så tvingar man Banverket att inrätta en organisation för räddningstjänst genom att bl a placera ut diesellok som kan användas för att snabbt dra strömlösa tåg till närmaste station.

SJ AB och de andra tågbolagen måste se till att informationen ombord fungerar på ett tillfredsställande sätt och att resenärerna får den service som kan begäras vid händelser av detta slag.

Resenärsforum kräver att resenärerna ska kunna evakueras inom 30 minuter efter att tåget stoppat. Det är ingen orimlig begäran om man jämför den beredskap som Räddningstjänsten ger vägtrafikanter.   Gårdagens besked om att kundnöjdhetsindex för SJ AB nått en rekordlåg nivå, 56,5 efter en  störtminskning med 7,5,  på Svensk Kvalitetsindex färskaste undersökning,  kan till stor del bero på att en rad liknande händelser drabbat SJ AB, med eller utan SJ ABs egen förskyllan. 

Pålitlighet är en av hörnstenarna i kollektivtrafiken, säger Resenärsforums generalsekreterare Kurt Hultgren. Det får inte stanna vid ord och tomma löften. Det måste gälla i praktiken.

Resenärsforum
Kurt Hultgren
Generalsekreterare
Tel 070-788 44 77

 

 

 

Om Resenärsforum
Resenärsforum är en organisation som arbetar för bättre kollektivtrafik sett ur kundens/resenärens synvinkel. Vi är medlemmar i Sveriges Konsumenter och den internationella resenärsorganisationen EPF, (European Passengers' Federation).
Vi är remissorgan för statliga utredningar inom kollektivtrafiken och vi är representerade i ett antal större projekt avseende framtida kollektivtrafik.
Enskilda resenärer såväl som företag och kommuner är välkomna att stödja vår verksamhet genom ett medlemsskap.