Nationella sekretariatet för genusforskning

Både framgång och bakslag för jämställdheten i EU

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 13:34 CEST

Europa befinner sig i en ekonomisk kris och högerextrema grupper är på frammarsch. Hur påverkar det förutsättningarna för jämställdhet i EU? I fyra artiklar lyfter genus.se fram vilken betydelse Europaparlamentet kan ha för jämställdheten.

I de fyra artiklarna intervjuas både forskare och politiker om förutsättningarna för olika frågor på jämställdhetsområdet:

Både framgång och bakslag för jämställdheten i EU
Europa befinner sig i en ekonomisk kris och högerextrema grupper är på frammarsch. Hur påverkar det förutsättningarna för feminism i EU? Sofia Strid har forskat på finanskrisens konsekvenser för kvinnorna och Mikael Gustafsson driver frågor som rör jämställdhet i sin roll som ordförande för EU-parlamentets jämställdhetsutskott.

Svensk modell mot prostitution anammas av EU
Tidigare denna vår ställde sig EU-parlamentet bakom en rapport som föreslår att prostitution ska motarbetas genom den svenska modellen - att kriminalisera sexköp. Gertrud Åström från Sveriges kvinnolobby har varit med och drivit på i frågan och forskaren Charlotta Holmström har studerat prostitutionspolicyn i de nordiska länderna.

Jämställdhet kan förbättra EU:s ekonomi
Kvinnor med barn i förskole- och skolåldern lyser ofta med sin frånvaro på den europeiska arbetsmarknaden. Samtidigt visar siffror att EU:s BNP skulle kunna öka med 27 procent om arbetsmarknaden var jämställd. Men enligt universitetslektor Åsa Löfström, som ligger bakom studien, krävs ordentliga reformer innan kvinnorna kan lämna hemmet.

Vill straffa EU-länder som diskriminerar romer
EU har slagit fast att romer är vår kontinents mest utsatta och diskriminerade folkgrupp. Historikern Jan Selling har studerat antiziganismens mörka historia, som leder fram till en nästan lika förfärande nutid. Romska aktivisten Soraya Post, vill in i EU-parlamentet för att åstadkomma förändring.


Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att sprida och främja svensk genusforskning. Sekretariatet ligger som en enhet under Göteborgs universitet, men uppdraget omfattar hela Sverige.

Vi driver också jämställ.nu - en nationell resurs för jämställdhetsontegrering - och nikk.no - nordisk information för kunskap om kön.