Lifecap AB

Både män och kvinnor tjänar på att kvinnor lär sig mer om, och tillvaratar, sin feminina sida.

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 10:07 CEST

Life CaP Centret introducerar i höst en kvinnokurs som kommer att erbjudas en gång per kvartal. Syftet är att öka kvinnors kunskaper om maskulint och feminint: Om hur vi kan undvika att dra igång motsatta könets försvar genom att byta uttryckssätt. Och, om hur kvinnors omedvetna överlevnadsstrategier ibland leder till att kvinnor sätter käppar i hjulen för andra kvinnors utveckling och karriär.

Nära relationer förbättras när ena parten lär sig mer om hur det faktum att vi är däggdjur påverkar oss i kommunikationen med motsatta könet. Det kan uppfattas som manipulation att uttrycka sig annorlunda för att man har mer kunskap. Jag anser att det är en bra investering för att få till stånd en mer harmonisk relation. När kvinnor lär sig att undvika att aktivera mannens känsla av otillräcklighet genom att kritisera och tjata, kommer en mer konstruktiv dialog till stånd. Det optimala är naturligtvis när båda parter ökar sin kunskap.

Vi är däggdjur, och vi styrs i hög utsträckning av hormoner, signalsubstanser och av våra känslor. Många av våra beteenden är nedärvda och vi är inte ens medvetna om att de finns. För att ha förmågan att studera sina egna beteenden i förhållande till samma kön och det motsatta könet krävs idog träning. Redan under spädbarnstiden grundläggs våra ansträngningar för att bli sedda och bekräftade av vår omgivning. Beroende på hur vi lyckas tillskansa oss mammas och pappas uppmärksamhet väljer vi strategier som förankras djupt i oss och som vi tar till i alla framtida möten, både med det egna och det motsatta könet. Enda sättet att förändra dessa mönster är att studera sig själv ingående och med hjälp av andra människors feedback, för att sedan med viljans kraft förändra.

Våra stenåldersanor sitter i. Vi påverkas av vårt arv, trots att många av oss verkar vilja tro att kvinnor och män är lika och är precis lika lämpade till alla uppgifter och precis lika lämpade att lösa uppgifter på samma sätt. Detta trots att det finns vetenskapliga belägg för både att våra kroppar ser olika ut fysiskt och att våra hjärnor faktiskt fungerar på olika sätt. Männen gick ut i strid som ensamvargar. Nedärvda mönster gör att de fortfarande agerar för att bli den starkaste hanen, herren på täppan. Det här har med fortplantning att göra. Mannens ultimata uppgift är att sprida sina gener genom att få para sig. För att bli utvald av attraktiva honor behövde han visa upp sig och tävla med andra hanar. För hondjuren var det annorlunda. När männen var ute på jakt, samarbetade kvinnorna. De passade varandras barn och hjälptes åt att samla in nötter och rötter till förråden. Här var samarbete en viktig överlevnadsstrategi. När faror nalkades satte de barnen i mitten och försvarade gemensamt flocken. För kvinnor är det mer naturligt att samarbeta.

Båda könen har både feminina och maskulina drag. Under kursen går vi igenom skillnader och diskuterar hur vi kan tillvarata dessa på bästa sätt. Första kurstillfället äger rum den 11-13 september på Lindormsnäs Gård, naturskönt belägen vid Mälaren, cirka 45 minuters resväg från Stockholm (bil eller pendeltåg/buss). Läs mer på www.lifecap.se.

Gaya Pienitzka äger och driver Life CaP Centret AB tillsammans med sin man Jörhan. Inom kort släpper hon boken Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt, som hon skrivit tillsammans med f.d. kommendörkapten Lennart Lindén, som bland annat är känd från TV och serien om Törnrosa och Stålmannen under ledning av Annika Dopping.

Life CaP Centret erbjuder individuella program. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 2000:9001.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47, gaya@lifecap.se