Global Utmaning

“Både moderater och socialdemokrater duckar i skattefrågan”

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2013 07:56 CET

Vem bestämmer egentligen vilka skatter vi har i Sverige? Är de senaste 25 årens dramatiska skattesänkningar framtvingade av den internationella skattekonkurrensen, eller beror de på politiska val? Rapporten ”Makten över skatten" presenteras idag den 14/11. 

De senaste 25 åren har skatterna i Sverige fallit från 51,5 procent av BNP till 44,5 procent. Det motsvarar ett skattebortfall på ca 250 miljarder, vilket i sin tur motsvarar lönekostnaden för ca 500.000 lärare eller sjuksköterskor. Dessa skattesänkningar framställs ofta som nödvändiga och framtvingade av omständigheter politikerna inte rår på.

-  Trots att det här är en fråga som borde skilja höger från vänster, så väljer bägge partier att låtsas som att det inte finns en konflikt mellan mer i plånboken och mer välfärdsproduktion samt jämnare inkomstfördelning, menar Sandro Scocco, chefsekonom på Global Utmaning.

-  Vår rapport visar att de senaste 25 årens trend mot mindre välfärdsproduktion och omfördelning inte är oundviklig, utan att det i högsta grad finns ett val att göra får våra politiker.

I rapporten ”Makten över skatten – optimal beskattning med ett globalt perspektiv” har nationalekonomen fil.dr. Spencer Bastani för Global Utmanings räkning analyserat de ekonomiska möjligheterna att sätta skatter utifrån teorier om optimal beskattning, empiriska studier och förändrade omvärldsförutsättningar. Och angående den helt centrala inkomstbeskattningen, som står för över hälften av alla skatteintäkter, konstaterar Bastani att ”Det finns anledning att tro att vi har ganska stor suveränitet att bestämma över inkomstskatten. Därför finns det möjlighet att utifrån politiska prioriteringar höja eller sänka marginalskatter med relativt begränsade beteendeförändringar.”


För ytterligare kommentarer:
Sandro Scocco, chefsekonom Global Utmaning, 0707-583771


Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.