Båstads kommun

Båstad söker deltagare till Medborgardialog om Hamnområdets framtida utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 11:16 CEST

Under hösten 2012 kommer Båstad kommun att genomföra en medborgardialog för att samla in tankar och resonera kring visioner om Hamnområdets framtida gestaltning i Båstad. Nu söker vi deltagare.

Medborgardialogen kommer att genomföras med hjälp av ett antal så kallade fokusgrupper med personer över 18 år som bor, lever, vistas och/eller äger fastighet i Båstads kommun. Därför söker vi nu kontakt med såväl helårsboende som delårsboende (det senare avser personer som äger bostadsfastighet i kommunen men är skriven i annan kommun).

– Syftet med medborgardialogen är i detta första skede, att samla in olika sätt att tänka på och resonera kring visioner och långsiktiga perspektiv. Vi kommer därför inte att fördjupa oss i detaljfrågor av nuvarande utformning, säger Båstads statsarkitekt Torbjörn Ziegler.

Varje fokusgrupp kommer att bestå av cirka 8 utvalda personer, indelade utifrån ett antal olika kriterier. Sammansättningen av grupperna ska säkerställa en representativ spridning gällande såväl kön, ålder, bostadsort, familjebild, sysselsättning och fritidsintressen.

– Därför kommer alla som är intresserade av att delta, få genomgå en kortare telefonintervju för att vi ska få rätt sammansättning i respektive grupp. Till vår hjälp har vi Cathrine Standar på CS Telemarketing.

Intresseanmälan för inledande telefonintervju skickas eller rings in till:

Cathrine Standar

CS Telemarketing

Mailadress: standar@telia.com

Mobilnr 0708-994875

Kontaktperson:

Torbjörn Ziegler

0431-408012

Torbjorn.ziegler@bastad.se