Båstads kommun

Båstads kommun och sociala medier

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 14:52 CET

I dagarna har flera medier rapporterat om Båstads kommuns policy för hur de anställda får använda sociala medier på arbetsplatsen. Diskussionen handlar om två skilda saker: Vad får personalen göra på nätet och ska kommunen som organisation kommunicera via till exempel Facebook

- De två olika frågorna har blandats ihop på ett olyckligt sätt. Det finns därför anledning att reda ut begreppen, säger kommunchef Tomas Rikse.

IT-säkerhet och filter

Kommunstyrelsen antog 2004 en IT-säkerhetspolicy med bland annat etiska regler för hur Internet får användas på kommunens datorer och nätverk. Trafiken ut mot Internet begränsades inte. Regler om att det inte är tillåtet att koppla upp sig mot material av till exempel sexuellt förnedrande art, barnpornografi, rasistiska sidor, bombrecept med mera skrevs in i policyn.

Filter som blockerar sidor

2008 skärptes dessa regler genom ett beslut i kommunchefens ledningsgrupp.

IT-avdelningen fick uppdraget att installera ett filter, som blockerar sidor med till exempel pornografiskt och rasistiskt material samt vissa spelsajter.

Facebook, Twitter och bloggar fick begränsad åtkomst, högst 60 minuter per tag, med undantag för dem som använder sociala medier i sin tjänsteutövning. Reglerna gäller inte för skolans personal och elever, som har fritt tillträde.

– När vi införde dessa regler 2008 fanns det problem med att våra riktlinjer för IT-säkerhet och etik inte följdes. Vi ville stoppa möjligheten att komma åt pornografiskt material och rasistiska sidor, förklarar Tomas Rikse.

Eftersom sociala medier för två år sedan mest användes av privatpersoner och inte av företag, kommuner och andra offentliga organisationer var det naturligt att även begränsa dessa sidor, menar han.

Kan omprövas

Idag kan beslutet komma att omprövas i ledningsgruppen. IT-säkerhetspolicyn från 2004 kan också behöva ses över och uppdateras.

– Kommunen har regler och riktlinjer för många olika områden och de ska alltid omprövas vid behov. Vi arbetar med skattemedel och att ha en policy för hur personalen får surfa på arbetstid är inte konstigare än att vi har det för hur kommunens bilar får användas, anser Tomas Rikse.

- Frågan ska diskuteras återigen i ledningsgruppen, men jag utlovar ingen helomvändning.

Båstads kommun använder Twitter

Ska Båstads kommun överhuvudtaget använda sig av sociala medier? Det är den andra frågan som blivit högaktuell.

Häromdagen kom en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att 60 procent av Sveriges kommuner använder sociala medier i sin kommunikation med medborgarna.

Dit hör Båstads kommun, som twittrar sedan drygt ett år tillbaka. I väntan på beslut om struktur och policy för hur sociala medier ska användas är Twitter dock mest en kanal för informationsspridning och mindre för dialog.

Om kommunen även ska ha en närvaro på Facebook med en eller flera officiella sidor finns det ännu inga beslut om. Frågan diskuteras bland informations- och webbansvariga samt tjänstemän och politiker.

För ytterligare information, kontakta kommunchef Tomas Rikse, 0431-770 01, 0705 – 670 01