Båstads kommun

Båstads skolor toppar i landet

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 11:20 CEST

Hela 100 procent av eleverna i Båstads kommun har uppnått minst G i svenska i åk 9 – ett resultat som ger kommunen en förstaplacering bland Sveriges 290 kommuner. I matematik rankas Båstad på 45’e plats och i engelska på 94’e. Totalt ger det Båstad en 25’e placering i landet och en tredje plats i Skåne, efter Vellinge och Lomma. En placering som rimmar väl med en 25 plats på årets Dagens Nyheters nutidsorientering.

Det var stolt och nöjd men samtidigt ödmjuk skolchef som tog del av siffrorna när de publicerades.

– Jag har särskilt tackat alla förskolechefer och rektorer i dag för ett gott arbete och strålande ledarskap och bett dem framföra mitt tack till personalen, säger kommunens skolchef Birgitte Dahlin.

– Visst är jag stolt, men jag är långt ifrån ensam ansvarig för det fina resultatet.

På frågan vad som är hemligheten bakom ett gott resultat svarar Birgitte att det finns två huvudsakliga framgångsfaktorer.

– Man måste bygga underifrån. En förutsättning för att lyckas i grundskolan är dels en bra förskola men också ett klokt ledarskap på alla nivåer där alla vet vad man ska göra.

Andra siffror som går att utläsa ur rapporten är andelen elever som nått målen i alla ämnen. Här hamnar vi på 88,8 %, vilket ger en ranking på 18 i hela landet. Tar man dessutom hänsyn till arbetsverktyget SALSA - en statistisk modell utvecklat av Skolverket där faktiska betygsresultatet sätts i relation till ett antal bakgrundfaktorer så som föräldrarnas utbildningsnivå - höjs vår placering till 14.

Årets rapport är den sjätte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar med jämförelser av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och tanken är att resultaten ska utgöra ett stöd och väcka idéer till hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan bidra till att förbättra resultaten i skolan.

• Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program: 96,4, rank 8

• Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram: 94,7, rank 10

• Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram: 96,4, rank 13

• Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällvetarprogram: 94,1, rank 18