Vattenbussen

Båt inte dyrare än andra kollektivtrafikslag

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 18:03 CEST

Kostnaden för vattenburen kollektivtrafik står sig väl i jämförelse med andra trafikslag när man inkluderar infrastrukturens investeringskostnad. Välkomna till Vattenbussens seminarium i Almedalen torsdag 4 juli kl 10-12 där Trafikanalys presenterar pinfärska siffror. Vi ses på den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1 i Visby!

 

Sammanfattning

För att kunna möta de utmaningar som klimatpåverkan och regionförstoring innebär för Sveriges storstäder krävs en effektiv resursanvändning och en integrerad samhällsplanering. Kollektivtrafik är en nyckelfråga för en hållbar stadsutveckling. Vad har vattenvägarna för möjligheter att bidra till den urbana kollektivtrafiken och byggandet av hållbara attraktiva städer?

Vattenbussen bjuder in till en framtidsinriktad diskussion med faktainlägg om vattenburen kollektivtrafik. Kan båtpendling bidra till ökad kapacitet i transportsystemet? Kan befintlig flotta svara mot framtidens krav? Kan sjötrafiken mäta sig med övriga kollektivtrafikslag ur miljösynpunkt? Hur säkerställer vi en integrerad samhällsplanering? Föredragshållare och vår expertpanel diskuterar centrala faktorer och frågeställningar och vi lyfter goda exempel med sikte på framtiden. Välkomna att delta i samtalet.

Program

Vattenburen kollektivtrafik – en fråga värd högre prioritet?
Susanna Hall Kihl, Vattenbussen AB

Utmaningar i Stockholmsregionen, Helena Sundberg, Regionchef Trafikverket Stockholm

Kan befintlig flotta svara mot framtidens krav? Alf Norgren, VD Skärgårdsredarna 

Erfarenheter från ett konkret pilotförsök – medskick till framtiden, Anders Rörby, fd projektledare
SjöVägen

Reflektion Västkusten – nya skyttlar på väg, Bertil Pevantus, VD Styrsöbolaget

Båtpendling för ökad kapacitet? Kjell Jansson, Trafikanalys

Kan samplanering av bostadsbyggande, infrastruktur och kollektivtrafik skapa miljövinster och synergieffekter? Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne

Omvärld i förändring – trender och konsekvenser för kollektivtrafiken i Stockholm, Anders Lindström, förvaltningschef Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

Fartygets möjligheter och begränsningar – material, skrovformation och drivsystem:

Magnus Burman, Dr forskare lättviktskonstruktioner KTH

Arne Lindström, Dynalift E-Boats AB

Joachim Skoogberg, Echandia Marine AB

Seminariet avrundas med diskussion och debatt.

Övriga medverkande är Mats Andersson, Prospero.

 

Vattenbussen - för bättre flyt i trafiken!

Vattenbussen AB är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förverkliga kollektivtrafik på vatten med miljösmarta, snabba och bekväma passagerarfartyg i urbana områden.

Vår ambition är att bidra till en smidigare vardag för storstadsborna. Vi vill göra livet skönare för resenärerna, spara kostnader åt samhället, minska miljöpåverkan och ge mer flyt i trafiken. Vi vill eftersträva en smakfull balans mellan piskor och morötter i arbetet att råda bot på den begränsade framkomligheten. Pålagor, såsom trängselskatt och höjda parkeringsavgifter, är effektiva styrmedel men motsvarande resurser och engagemang bör satsas för att utveckla nya valmöjligheter och skapa attraktiva alternativ för resenärerna.

Vattenbussens mål är mer flyt i trafiken för individens, näringslivets och samhällets bästa. Kort sagt, ett skönare liv åt oss alla!