Svenskt Marintekniskt Forum

Båtkonceptet All Aboard går överbord

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 17:20 CET

Orkar jag få upp någon som trillat över bord? Hur bär jag mig åt?

Frågan är viktig för kvinnor i fritidsbåtar, och ett av de problem som båtkonceptet All Aboard ska föreslå lösningar på.

För att lära sig mer och få känsla för problematiken testar projektdeltagarna i All Aboard att dra upp varandra ut havet under ledning av Sjöräddningen.

– För den som hamnar i vattnet är flytvästen avgörande för att köpa tid och hålla andningsvägarna över vattnet, medan det för den som är kvar ombord gäller att hålla huvudet kallt, ha bra hjälpmedel och veta hur man använder dem, säger Mikael Hinnerson, ansvarig för sjösäkerhet på Sjöräddningen i Göteborg.

Han delar med sig av sin kunskap till deltagarna som turas om att dra upp varandra ur det sjugradiga vattnet. Problematiken varierar med situationerna. Enklast är det att dra upp någon från en badbrygga i aktern. Men vid grov sjö finns det risk att personen i vattnet får badbryggan i huvudet och kanske måste dras upp från båtens sida istället. Ett tungt lyft över reling och mantåg som kan underlättas av en vinsch. Men hur göra på en motorbåt som ofta saknar vinschar?

Om fyra månader ska All Aboard visa bra lösningar på allt från man-över-bord-situationer till en funktionell inredning ombord. Projektägare till båtkonceptet är Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF, en branschorganisation som arbetar för att utveckla den maritima industrin i Sverige.

– Säkerhet är ett av de viktigaste områdena som kvinnor pekar på. Användarvänlig teknisk utrustning tillsammans med övning öppnar dörren för ett tryggare och bättre båtliv, säger Kerstin Hindrum, projektansvarig på Svenskt Marintekniskt Forum.

All Aboard har som uppgift att inkludera kvinnors önskemål i fritidsbåtar utan att exkludera mäns. En utgångspunkt som kan ge båtbranschen åtskilliga nya kunder både i Sverige och utomlands.

När familjer bestämmer sig för att sälja båten och köpa sommarstuga eller husbil, är det ofta kvinnan som är den drivande parten. Kvinnan har även stor påverkan när familjen köper båt.

Genom att uppmärksamma kvinnornas krav på fritidsbåtar vill All Aboard öka intresset för båtliv hos både kvinnor och män och därmed bredda kundunderlaget för fritidsbåtar.

– Vi får en väldigt positiv respons och har flera marknadsledande företag med starka varumärken med som partner i projektet. När vi 2009 började prata om att tillgodose kvinnors önskemål på sjön var det en icke-fråga som stora delar av branschen ställde sig oförstående till, säger Kerstin Hindrum.

De företag som är med och utformar båtkonceptet All Aboard är Nimbus Group, Ryds Båtindustri, Båtsystem, Seldén Mast, Volvo Penta, CPAC Systems, Tylö, Promarina, Dacat och arkitektbyrån White.

Projektet finansieras delvis av Vinnova, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen och leds av affärsutvecklingsföretaget Ampersand, vars ägare alla har sina rötter i Volvo Personvagnars konceptbil YCC, den så kallade tjejbilen.

– Det är jättespännande att få använda våra erfarenheter från YCC på All Aboard. Det finns många likheter. Jag ser en stor potential för båtbranschen som har helt andra möjligheter än bilbranschen att snabbare få ut nya kundanpassade produkter på marknaden, säger Camilla Palmertz, Ampersands projektledare för All Aboard.

Båtkonceptet ska lanseras på mässan Allt för Sjön i Stockholm i mars. Tanken är att hela den svenska båtbranschen ska kunna plocka idéer ur konceptet.

– Ingen båttillverkare kommer att ta alla idéer från All Aboard, men tanken är att alla ska kunna ta någon och utveckla vidare, säger Kerstin Hindrum. De medverkande företagen har naturligtvis ett försprång, och kan lansera nya produkter tidigare.

 

Presskontakt:

Tatiana Butovitsch Temm, Ampersand, 0735-421151, tatiana.butovitsch.temm@ampersand.info

Kerstin Hindrum, Svenskt Marintekniskt Forum, 0733-999085, kerstin@smtf.se

För foto från All Aboards och Sjöräddningens övning kontakta Christina Hallberg, Svenskt Marintekniskt Forum, 0727-219932, christina.hallberg@smtf.se

 

Svenskt Marintekniskt Forum är en ideell företagsdriven förening som samlar den marintekniska branschen. Föreningen verkar för att utveckla nya och mindre miljöbelastande produkter, effektivare produktion och samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare. Vi arbetar också för att öka rekryteringen och stärka återväxten i den maritima industrin. 

Målsättningen är att skapa ett forum som sammanför hela den maritima industrin och dess framtida utmaningar. Forumet riktar sig till handelstonnage- offshore och fritidsbåtssektorn. Våra medlemmar är konstruerande-, tillverkande- och tjänsteleverantörer inom dessa tre områden. 

Svenskt Marintekniskt Forum vill:

- Stimulera nyrekrytering till branschen

- Stödja teknisk utveckling genom att driva en projektarena

- Bygga nätverk mellan maritima företag

- Företräda branschen och påverka beslutsfattare

- Öka marknadsandelar för de samverkande företagen, bland annat genom marknadsföringsinsatser nationellt och internationellt  

 Alla aktiviteter skall genomsyras av miljöfokus