Båtfolket

Båtsverige ber Regeringen om en översyn av 2010 års "sjöpromillelag"

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 15:12 CET

Till Statsminister Fredrik Reinfeldt

cc Justitieminister Beatrice Ask

cc Infrastrukurminister Catharina Elmsäter-Svärd 

Begäran om översyn av 2010 års “sjöpromillelag”
Med 2010 års ”sjöpromillelag” kriminaliseras båtförare med så låga alkoholnivåer att det inte har relevans för sjösäkerheten. Den nya lagen genomfördes utan evidens för att en kriminalisering bidrar till sjösäkerhet eller löser något problem. Lagen har visat sig rättsosäker i tillämpningen och väcker frågan om det är rimligt att belasta domstolar, kustbevakning och polisen med övervakning, kontroll och att lagföra medborgare som inte utgör en fara för andra.

Båtliv är relativt sett en mycket säker sysselsättning och har sedan mer än 20 år en utveckling med ett minskat antal olyckor samtidigt som båtbeståndet ökat kraftigt. Det finns heller ingenting som tyder på att det funnits några alkoholrelaterade problem inom det härad - mellan 0,2 och 1 promille - lagen adresserar, som inte varit täckta redan av den tidigare lagstiftningen. Med 0.2-lagen har fokus riktats bort från andra åtgärder som faktiskt skulle kunna ha en inverkan på säkerheten till sjöss. Lagen har bestående negativa effekter för regioner, näringsliv och människor för vilka båten fyller en viktig funktion i vardag och fritid.

Denna tvärpolitiska fråga ingick i ett slags kompromiss mellan allianspartierna. Beslutet togs utan saklig debatt, utan förankring i vetenskap, utan remissrunda och även utan att ta hänsyn till de remissvar som kommit in vid den tidigare – av Tomas Bodström initierade – beredningen.

Vi anser att denna fråga är av stor principiell betydelse. Lagen inskränker den personliga rörelsefriheten utan rationell anledning och inkräktar på privatlivets vardagsval. Den belastar rättsväsendet utan att bidra till sjösäkerheten.

Vi som undertecknar detta brev är erkända aktörer inom båtlivet och ser det som ett fundamentalt krav att lagar skall förankras bland dem som berörs och har kunnandet. Nedan finner ni fakta och synpunkter som legat som grund för vårt krav. Vi önskar att detta hörsammas och, i samband med de motioner (C246, 316, 383) som ånyo lämnats in, tillfället tas i akt att göra en översyn av nya sjöregeln. Därtill att det säkerställs att en utvärdering baseras på relevanta fakta och med sjösäkerhet som fokus.

Med vänliga hälsningar

Bengt Gärde, Ordförande Svenska Båtunionen, representerade c:a 90% av landets båtklubbar

Gustav Andersson, Miljö och Skärgårdslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting

Jim Huzell, Organisationen Båtfolket.se

Hugo Tiberg, Professor i Sjörätt. Sjörättsinstitutet vid Stockholms Universitet.

Ulf Hallström – F.d. chef för Sjöfartsverkets sjöräddnings och beredskapsenhet.Det kompletta dokumentet med bakgrund och grundläggande fakta kan laddas ner nedan som PDF.