Livsmedelsverket

Babyspenat återkallad efter salmonellautbrott

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 15:11 CEST

Minst 107 personer har insjuknat i ett utbrott av Salmonella Java. Importerad babyspenat misstänks vara smittkälla. Den svenska importören återkallar nu produkten.


Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet har gjort en smittspårning tillsammans med smittskyddsenheter vid landsting och miljökontor. Utredningen har gett starka misstankar om att smittan kommer från importerad babyspenat. Den svenska importören har nu valt att återkalla produkten och stoppa alla leveranser.


Livsmedelsverket har inte fått några indikationer på att babyspenat från andra leverantörer skulle vara smittade. I och med detta kommer förhoppningsvis utbrottet att upphöra.


Pressmeddelande från Ewerman AB: http://www.fruktogront.se/
Smittskyddsinstitutets webbplats
http://www.smittskyddsinstitutet.se/


Tidigare artikel:
Två salmonellautbrott, 21 augusti 2007
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=20060&epslanguage=SV

Ytterligare upplysningar
Therese Westrell, tf smittskyddssamordnare: 018-17 55 83
Mats Lindblad, mikrobiolog: 018-17 56 95