Baltic Art Center

BAC, Baltic Art Center Visby, står inför hotet om definitiv nedläggning

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:03 CET

BAC, Baltic Art Center Visby, står inför hotet om definitiv nedläggning om inte Statens kulturråd och Gotlands kommun tar ett större långsiktigt ansvar. Efter sex års verksamhet måste de årliga bidragen höjas för att ge verksamheten en stabil grund och rimliga förutsättningar att drivas vidare.

Med hjälp av olika sorters projektfinansiering har BAC växt till planerad storlek och förverkligat de från början uppställda målen. Däremot har den årliga driftsfinansieringen inte utvecklats i samma takt som verksamheten utan varit oförändrad sedan starten. Av de nästan 4 mkr per år som det kostar att driva BAC ger stat och kommun tillsammans inte mer än 1,5 mkr. Återkommande ansökningar om en tillräcklig grundfinansiering har hittills inte gett något resultat, och inga indikationer ges om att en lösning är i sikte.

Sedan starten 2001 har BAC uppmärksammats i rikstäckande media som en av landets mer intressanta konsthallar. Verksamheten fick för 2003-2005 regeringens nationella uppdrag för samtidskonst och har framgångsrikt byggt upp nätverk, utställningsverksamhet och en gästateljéverksamhet för internationellt kulturutbyte. BAC har utvecklat ”Production in Residence” som en nyskapande samarbetsform mellan konstnär och institution för produktion av nya verk. Ett ateljéstipendium som saknar motsvarighet i Sverige och där en rad konstnärer skapat högkvalitativa produktioner. Programmet har uppmärksammats som en förebild av Nordiska ministerrådets utredare för mobilitet och residens och beskrevs nyligen i DN som en spjutspetsverksamhet inom svenskt konstliv.

Det är tragiskt att redan etablerade kulturcentra hotas av nedläggning samtidigt som stora summor satsas på att utlokalisera statliga arbetsplatser till Visby. Framtida samarbeten mellan BAC och t ex Riksutställningar eller SIDA Östersjöenhet skulle gynna den regionala utvecklingen och skapa nya arbetstillfällen. När de kulturpolitiska målen talar om kvalitativt kulturutbud över hela landet måste stat och kommun inse sitt långsiktiga ansvar för en självständig konstinstitution som BAC med en ovanligt ambitiös verksamhet utanför storstadsregionerna.

Mer information från www.balticartcenter.com eller från verksamhetsledare Johan Pousette
(0498 200 335 / johan@balticartcenter.com) alt. styrelsens ordförande Gertrud Sandqvist
(040 325 706 / gertrud.sandqvist@khm.lu.se)
Baltic Art Center är ett av tre internationella centra i Visby. Östersjöns författar- och översättarcentrum, Visby internationella tonsättarcentrum och BAC startades på initiativ av Statens kulturråd och Regionala utvecklingsenheten på Gotland i nära samarbete med Kulturdepartementet. Gemensamt för dessa tre centra i Visby är internationellt kulturutbyte med gästateljéer och produktion av nya verk inom respektive konstområde. BAC driver dessutom en konsthall i Visby hamn.BALTIC ART CENTER VISBY
SKEPPSBRON 24 SE-621 57 VISBY SWEDEN
TEL +46 498 20 03 36, FAX +46 498 20 03 38
INFO@BALTICARTCENTER.COM
WWW.BALTICARTCENTER.COM