Back To Future

Back To Future etablerar sig i Eskilstuna och Strängnäs - levererar en helt ny typ av rehabiliteringstjänster

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2014 11:03 CET

Rehabiliteringsföretaget Back To Future öppnar sina första kontor i Eskilstuna och Strängnäs. Målsättningen är att erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden rehabilitering på ett helt nytt sätt som ska kunna hjälpa fler tillbaka till en ny framtid.

”Arbetsmarknaden har successivt förändrats under de senaste 20 åren. Kraven för att kunna få ett jobb, eller ens chans att få ett jobb, har bilvit allt snävare och detta har starkt bidragit till allt fler människor står utanför arbetsmarknaden. Och det måste vi ändra på”, säger Maria Hörk, VD och en av grundarna på Back To Future.

I dagens Sverige är nästan 70.000 personer långtidssjukskrivna. En ökning av nya sjukfall har skett sedan 2012 och psykiska diagnoser är en stor del av ökningen, längre sjukfall över ett år har också fördubblats enligt Försäkringskassans statistik. Samtidigt har Sverige en ungdomsarbetslöshet som i många län överstiger 25%. Att på olika sätt jobba med åtgärder för att få tillbaka dessa grupper in på arbetsmarknaden är en oerhörd utmaning och viktig uppgift.

- Vi som startat Back To Future har jobbat med Arbetslivsinriktad rehabilitering i många år. Vi vet att det i de här grupperna finns få hopplösa fall. Nästan alla kan jobba. Ibland går det fort och ibland tar det längre tid, men det går nästa alltid att lösa upp de knutar som varit hinder för arbete och hitta en arbetsgivare där en person som varit borta länge plötsligt kan göra stor nytta, säger Maria Hörk.

Grundarna av Back To Future har tidigare erfarenhet av att minst 26% av de som som står långt från arbetsmarknaden har kunnat komma tillbaka. I sitt nya bolag har man nu renodlat och utvecklat rehabiliteringsmodellen, som omfattar en rad komponenter, som alltid anpassas för den enskilde. 

- Fokus för vår modell ligger på det vi kallar fördjupad samordning och konkret handling för att lösa bakomliggande problem som är skälen till att någon varit borta länge från arbetsmarknaden, säger Maria Hörk.

Caroline Blomkvist, som också är en av grundarna och är Regionchef i Eskilstuna och Strängnäs, ser också fler möjligheter. 

- Genom att vara ett spetsbolag som fokuserar på mätbara resultat så hoppas vi åstadkomma en förändring i branschen. Samtidigt ser vi att många organisationer, både inom privat och offentlig verksamhet, har behov av delar av det vi levererar fast förpackat på ett annat sätt. Och vi tror att dessa behov kommer att öka de närmaste åren. Att hjälpa människor tillbaka till arbete är alltid en lönsam investering, avslutar Blomkvist.


Back To Future är experter på arbetslivsinriktad rehabilitering där också tjänster som coaching, samordning, rekrytering/outplacement, sysselsättningsplatser och personlig utveckling ingår.