Bactiguard AB

Bactiguard gratulerar nobelpristagarna i Medicin, John B Gurdon och Shinya Yamanaka.

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2012 14:58 CET

För 111 år sedan skedde för första gången utdelningen av Nobelpriset.
Idag, den 10 december, delar kung Carl XVI Gustaf ut årets Nobelpris i Stockholm till John B Gurdon från England och Shinya Yamanaka från Japan.

Årets pristagare i medicin får priset för sina insatser inom stamcellsforskningen där Gurdon prisas för hur cellens specialisering kan backas tillbaka till omoget tillstånd som i förlängningen kan leda till kloning av däggdjur. Yamanaka upptäckte 2006 hur en mogen cell kan omprogrammeras tillbaka till stamcellsnivå och delar därför priset med Gurdon.

För exakt 100 år sedan, 10 december 1912, fick en svensk Nobelpriset i fysik, Gustaf Dalén. Han fick priset för sin uppfinning av bl a AGA-fyren, vars glas hade en mycket speciell ädelmetallbeläggning som efter vidareutveckling idag finns på Bactiguards katetrar. Den nobelprisade ytan förhindrar idag vårdrelaterade infektioner.

Nobelkommitténs motivering från 1912 skriver att Dalén får priset ”såsom belöning för sina uppfinningar af självverkande regulatorer att i kombination med gasaccumulatorer användas till belysning af fyrar och lysbojar. Denna rubrik angifver i sin ordknappa realism innebörden af en storartad uppfinnaregärning, hvilken gör Nobeldagen 1912 till en ärans dag för svensk ingenjörskonst.”

Se sändningen från Nobel 2012 på svt.se >


Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.