BAE Systems Bofors

BAE Systems varslar 80 i Karlskoga

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 13:16 CEST

BAE Systems Bofors lägger idag ett varsel omfattande 80 anställda i Karlskoga.

Varslet är ett resultat av det pågående förändringsarbetet inom företaget. En omfattande analys har genomförts av marknadens krav, företagets organisation, arbetsprocesser, kostnadsnivåer och kompetenser vilken visade ett behov av att omstrukturera verksamheten för att kunna möta framtida utmaningar inom försvarsområdet. Detta innebär att behovet av vissa yrkeskategorier minskar, samtidigt som företaget måste tillföra nya kompetenser som idag saknas.

"För att få en bra utveckling av BAE Systems Bofors på både kort och lång sikt, är det nödvändigt att ha rätt kompetenser och att effektivisera verksamheten" säger Håkan Åhsberg, vice vd på BAE Systems Bofors.

"Det gäller för oss att säkerställa att leveranser sker inom överenskommen tid, att rätt kvalitet levereras till rätt pris och att utveckla våra produkter och arbetsprocesser. Vi måste också säkra vår ställning som centrum för kompetenser inom framför allt artilleri, marinbeväpning och ammunition inom koncernen. Härigenom stärks BAE Systems Bofors fortsatta närvaro i regionen."

"Vi kommer att i görligaste mån söka erbjuda uppsagda medarbetare ny placering inom andra delar av BAE Systems", säger Håkan Åhsberg.

BAE Systems förvärvade Bofors sommaren 2005. Företaget är en del av koncernens svenska verksamhet BAE Systems AB. Där ingår också BAE Systems Hägglunds (fordon) och BAE Systems C-ITS (datorbaserade tränings- och simuleringssystem). BAE Systems AB har cirka 2.000 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor i Sverige

About BAE Systems

BAE Systems is the premier global defence and aerospace company delivering a full range of products and services for air, land and naval forces, as well as advanced electronics, information technology solutions and customer support services. With approximately 100,000 employees worldwide, BAE Systems' sales exceeded £15.7 billion (US $31.4 billion) in 2007.

For further information, please contact:

Christer Henebäck, BAE Systems

Tel +46586733156 Mob +46 73668 2004

Christer.heneback@baesystems.se

Jessica Pantages, BAE Systems

Tel: +1 703 312 6157 Mobile: +1 703 439 0345

Jessica.Pantages@baesystems.com

www.baesystems.com