Rikspolisstyrelsen

Bälteskampanj i Östergötland 28 april- 7maj

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:24 CEST

Nära hälften av de ca 350 bilister som varje år dödas i trafikolyckor är obältade. Bland de ungefär 150 bilister som omkommer i singelolyckor är andelen ännu högre, två tredjedelar har inte använt bilbältet vid olyckstillfället.
Detta framgår av data från Vägverkets studier av dödsolyckor i trafiken. Polisen, NTF och Vägverket gör därför en ny riksomfattande satsning för att öka bilbältesanvändningen och därmed rädda fler liv i trafiken.

Under tiden 28 april-7 maj kommer Polisen att skärpa kontrollen av bilbältesanvändningen. Den skärpta övervakningen kompletteras med information till främst bilister i tätortstrafik och yngre förare. Informationsinsatserna drivs gemensamt av Vägverket, Polisen och NTF.

Av de omkring 350 bilister som dödas i trafikolyckor under ett år har 46 procent inte använt bilbälte vid olyckstillfället. Framför allt är det män som inte har använt bälte – 51 procent av de dödade männen har inte använt bälte, mot 28 procent av kvinnorna. I singelolyckor var 66 procent av männen och 22 procent av kvinnorna obältade. Olikheterna kan till en del förklaras av att användningen av bilbälte hos kvinnor i genomsnitt är tio procentenheter högre än hos män.

- I Östergötlandär det stora skillnader mellan kommunerna vad gäller bältesanvändning, säger Cege Sjöström, verksamhetsansvarig på NTF Östergötland. Därför behöver vi fortsätta arbetet med att öka användningen av bilbältet.
- Tidigare kampanjer har gett gott resultat i ökad bältesanvändning. Ökningen från 89% 2003 till 93% 2005 har till stor del att göra med att bältesanvändningen diskuteras flera gånger varje år i olika sammanhang i anslutning till kampanjveckorna.

För mer information kontakta Hans Lundgren, chef för Trafikpolisen,

tfn 013- 24 68 08

eller Cege Sjöström, NTF Östergötland 013- 14 44 75, eller 070- 209 72 19.