Sanofi Pasteur MSD AB

Bältrosvaccinet Zostavax kvar i läkemedelsförmånen till 1 november 2014

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 11:14 CEST

Idag meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att bältrosvaccinet Zostavax inte längre ska ingå i läkemedelsförmånen. Beslutet träder dock först i kraft om sex månader eftersom TLV vill underlätta för landstingen att möjliggöra ordnat införande av vaccinet.

Solna, 9 Maj 2014 – För att vacciner ska komma alla till del på lika villkor är olika typer av program att föredra. När det saknas, eller ännu inte kommit till stånd, är subvention det enda sättet att göra vaccinet tillgängligt på ett jämlikt sätt. Den omprövning av subventionen som nu är avslutad är gjord mot bakgrund av att Zostavax är subventionerat från 50 år och uppåt.

"Det är väldigt positivt att TLV ger subventionen längre tid än vad som är brukligt så att tillgängligheten för befolkningen finns kvar i väntan på att landstingen arbetar med ordnat införande", säger Rolf Carlsson, Nordenchef vid Sanofi Pasteur MSD." TLVs agerande i denna fråga ser vi som ett tecken på att de tycker vaccinet är viktigt, men att de anser att det inte kan hanteras inom ramen för läkemedelsförmånen."

Sjukdomsbördan av bältros och vaccinets skyddseffekt är avhängigt ålder. Sanofi Pasteur MSD har av den anledningen inkommit med förslag till TLV om begränsning av förmånen till vissa åldersgrupper. TLV har inte funnit att en sådan begränsning kan göras inom ramen för läkemedelsförmånen. Myndigheten menar dock att detta kan ske genom landstingens försorg, där det också finns större förutsättningar för uppföljning. TLV ger därför landstingen tid att möjliggöra ett ordnat införande av Zostavax och beslutar därför att subventionen för Zostavax fortsatt gäller till den 1 november 2014.

"Vi vet att många äldre efterfrågar bältrosvaccin och hittills har ca 11 000 personer vaccinerat sig genom förmånen. Tillsammans med influensa- och pneumokockvaccinering kommer bältrosvaccinering att bli ett bra tillfälle för att öka chanserna för våra äldre att hålla hälsan. Nu finns fortfarande förutsättningar för en jämlik tillgång till vaccinet. Men det är viktigt att landstingen agerar snabbt i frågan för att sådana förutsättningar skall kunna finnas på plats även efter den 1 november", säger Rolf Carlsson.

För mer information kontakta:
Tobias Cassel, presschef, Sanofi Pasteur MSD, tel +46 768 10 01 92

Fakta om Bältros
Bältros är en vanlig och potentiellt allvarlig sjukdom. Alla som har haft vattkoppor kan få bältros. En av fyra får sjukdomen någon gång i livet och i Sverige drabbas ca 30 000 personer per år. Risken att drabbas, liksom sjukdomens svårighetsgrad, ökar med stigande ålder. Två tredjedelar av dem som drabbas är 50 år eller äldre. Även risken för komplikationer ökar med åldern. Den vanligaste komplikationen vid bältros är postherpetisk neuralgi (PHN) - ett kroniskt och mycket svårbehandlat smärttillstånd som kan vara i veckor, månader eller i vissa fall till och med år. Bältros kan ibland även leda till andra allvarliga komplikationer, så som syn eller hörselnedsättning. Bältros (Herpes zoster) orsakas av vattkoppsviruset varicella zoster (VZV). Första gången man infekteras med VZV får man vattkoppor. Därefter ”gömmer sig” viruset i våra nervrötter, där det hålls tillbaka av vårt immunförsvar. När immunförsvaret försämras, vilket det exempelvis gör helt naturligt med stigande ålder, kan viruset återaktiveras och orsaka bältros. Zostavax är ett effektivt och säkert vaccin för prevention av bältros och långvariga nervsmärtor efter bältros. Vaccinet registrerades 2006 och har sedan dess givits i över 20 miljoner doser på olika håll i världen. Sedan september 2013 finns Zostavax tillgängligt även i Sverige. 


Sanofi Pasteur MSD är det enda företaget i Europa som helt och hållet specialiserat sig på att utveckla och sälja vacciner. Sanofi Pasteur MSD verkar för att främja folkhälsan och vara ett långsiktigt och tryggt alternativ genom att erbjuda säkra och effektiva vacciner.